Forsiden Nyheter Renere havn i gang med mudring
6. mai 2015

Renere havn i gang med mudring

Mudringen av sjøbunnen er godt i gang, men hvordan foregår arbeidet egentlig?


Når det mudres flyttes løsmasser på sjøbunnen fra et sted til et annet. En del av de forurensede massene som mudres i Nyhavna fylles over i geobager. De fylte geobagene brukes som byggeklosser i steinmoloen som bygges på Kullkranpiren, og utgjør kjernen i konstruksjonen.  Kjernen av geobager kles så med filtersand og molostein på hver side.  Når moloen er ferdig, skal den fylles med mudrede masser fra Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna, og helt til slutt dekkes med rene masser. Slik blir steinmoloen en utvidelse av Kullkranpiren.

Hva er en geobag?

En geobag er en sekk som består av en finmasket geotekstil. Geotekstilen forhindrer at forurensede partikler kommer ut og blander seg med rene masser.

Se mer om hva som skal gjøres her.


Her tas forurensede masser opp fra havbunnen og legges over i en lekter.


Fra lekteren losses de forurensede massene videre over i geobags via en stor trakt, også kalt hopper.


Her festes geobag'en til hopperen.


De ferdig fylte geobagene løftes tilbake i havnebassenget og benyttes som byggeklosser i steinmoloen på Kullkranpiren.

Emneord

renere havn