Forsiden Nyheter Pre-sail Conference i Trondheim: Den store logistikkøvelsen
18. oktober 2018

Pre-sail Conference i Trondheim: Den store logistikkøvelsen

Fredag kommer det første av i alt 16 marinefartøy til havna i Trondheim. Det er litt av en logistikkutfordring.


Allerede i 2017 begynte Trondheim Havn forberedelsene til den militære storøvelsen Trident Juncture. Med ansvar for de største og mest sentrale havnene i regionen, har en hel ogsanisasjon arbeidet fram mot flåtebesøket.

 

Pre-sail conference

Pre-sail conference er en konferanse for NATOs maritime gren i forkant av øvelsen. Her vil deltakerne få en gjennomgang av hva som skal skje under øvelsen Trident Juncture som starter 25.oktober.

Det arrangeres tre Pre-sail Conferences i forkant av NATO-øvelsen: Nordstyrken møtes på Island, sørstyrken i Trondheim og administrativ ledelse i Bergen.

I Trondheim deltar 16 marinefartøy, inkludert to U-båter, og drøyt 3000 marinesoldater fra NATO-alliansen.

- Vi har bistått Forsvaret med fortøyningsplan for å plassere alle 17 skipene. En slik kaiplan er en øvelse i seg selv med så ulike båter og behov. I tillegg skal den faste driften og trafikken i havneområdene gå som normalt. Vi må derfor berømme kundene våre for fleksibilitet og forståelse for logistikken rundt øvelsen, sier Svein Fagerdal, havnekaptein i Trondheim Havn IKS.

Å tilrettelegge for storinnrykk fra NATO krever et sømløst samspill mellom havnemyndighetene, redningsetatene, Kystverket, Forsvaret og logistikkselskap.

- Som havn har vi et stort samfunnsansvar og en viktig del av dette ansvaret er å tilrettelegge for det norske forsvaret og NATO, i tillegg til kommersiell godstransport og persontrafikk, sier Fagerdal.

Sivil logistikkstøtte

Nede på havna er mange hender i arbeid for å klargjøre til flåtebesøket. Skulder ved skulder med havnas egne folk, arbeider mannskap fra Grieg Strategic Services. Bergensfirmaet har en strategisk avtale med Forsvaret for å bistå og forsterke militære kapasiteter innen logistikkstøtte. Det innebærer håndtering og koordinering av all logistikk og anløpsplanlegging for NATO-flåten, på vegne av Forsvaret.

- Grieg har lang erfaring med støtte til militære fartøyer og gjennom vårt nasjonale nettverk henter vi inn en rekke ressurser for å kunne gjennomføre flåtebesøket, forteller Morten Graff, daglig leder i Grieg Strategic Services.  

- I tillegg benyttes Griegs digitale løsninger, «Shiplog» for planlegging og styring av flåtebesøket, som er det samme verktøy Trondheim Havn benytter i sin daglige operasjon.


 

Utvis aktsomhet i havneområdene

Havneområdene er områder med tidvis mye aktivitet, både fra kommersiell godstransport, industrivirksomhet og annen trafikk. Vi oppfordrer skuelystne om å utvise aktsomhet når de ferdes i havneområdene, og respektere fartøybesetningens restriksjoner.