Forsiden Nyheter Plassering i havn kutter 7000-9000 lastebilturer i året
2. mai 2018

Plassering i havn kutter 7000-9000 lastebilturer i året

Peab Asfalts asfaltverk i Trondheim Havn effektiviserer og muliggjør store godsvolum over kai. Beliggenheten av det mobile asfaltverket tilrettelegger for økt sjøtransport, samtidig som det reduserer behovet for inngående varetransport og lastebil på vei.


 Etableringen av anlegget skjedde i forbindelse med at anlegget på Tiller ble tilbakeført til LNF-område i 2015. Dette innebærer at selskapet nå har større kontroll på elementene fra råvareressurs, via produksjonsanlegg til leveranse.

I dag var Trondheim Havn på området, der distriktsjef Midt-Norge, Behzad Armingohar, viste frem området for den nye havnedirektøren Knut Thomas Kusslid, sammen med avtroppende havnedirektør, Wollert Krohn-Hansen og konstituert markedssjef Ann Iren Holm Rise.

 

Det skandinaviske konsernet Peab opererer innen næringer som krever betydelig massetransport. Virksomheten har med lokasjonen av det nye asfaltverket skaffet seg direkte tilgang over sjø til og fra blant annet egendriftet pukk og grusanlegg i Verrabotn, med forekomst av naturgrus, som er sentral innsatsvare til asfaltproduksjon. Dette kan sees i sammenheng med selskapets arbeid med konseptet om en «vertikal verdikjede», der beliggenhet ved kai og produksjonsområdet er avgjørende.
 
Med et årlig godsomslag på om lag 120 – 150 000 tonn fraktet sjøveien bespares veinettet for en stor mengde lastebiler.


Nærhet til kai: Behzad Armingohar i Peab, sammen med Knut Thomas Kusslid, Wollert Krohn-Hansen, og Ann Iren Holm Rise i Trondheim Havn.


Det reduserte behovet for mellomtransport av råvare, fjerner behovet for om lag 7000-9000 lastebilturer i året (tur-retur).
 
Godt samarbeid med kommunen og Trondheim Havn
Fokus på bærekraftig virksomhet er også forlenget til selve anlegget på Pir II, som drives av gass og elektrisitet, samtidig som brukt asfalt resirkuleres inn i produksjonsprosessen. Peab har jobbet for å redusere det miljømessige fotavtrykket, som følge av høy aktivitet i nær beliggenhet med naboer på Ladehammeren. 
- For oss i Peab Asfalt Norge er det viktig å ta hensyn til alle i våre nærområder. Vi har derfor høyt fokus på mest mulig utslippsfrie fabrikker, og tiltak som bidrar til lavere støv- og støyverdier, samt i høy grad benyttelse av sjøtransport for å spare veinettet for tungtransport. Det settes høye interne krav til miljøbesparende tiltak slik som resirkulering av asfalt samt produksjon med lav temperatur som senker det totale energibruket på verket, sier Behzad Armingohar

- Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen og Trondheim Havn for å finne løsninger som har kommet samtlige berørte til gode, sier distriktssjefen.