Forsiden Nyheter Overleverte forslag til ny havne- og farvannslov
2. mars 2018

Overleverte forslag til ny havne- og farvannslov

Havnelovutvalget har presentert sitt forslag til ny havne- og farvannslov hos samferdselsministeren.


Havne- og farvannslovutvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, har hatt mål om å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen innen maritim sektor, klima og miljø.

- Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i dag mottok forslaget til ny havne- og farvannslov
 


Leverte forslaget sitt torsdag: Havne- og farvannslovutvalget, ledet av advokat Kristin Bjella.


Utvalgets forslag er fremmet i NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov.

- Vi vil nå vurdere utvalgets forslag, sa Solvik-Olsen.

Mer om overrekkelsen og detaljene i forslaget kan du lese på på samferdselsdepartementets sider.