Forsiden Nyheter Øver på masseskade på Orkanger havn
31. oktober 2018

Øver på masseskade på Orkanger havn

På havna i Orkanger arbeider sivilt helsevesen side om side med militære styrker. Norge er under angrep. Landet Murinius har tatt territoriell kontroll over Finnmark og store deler av Troms. Midt-Norge opplever trefninger og nå er havna i Orkanger under angrep. Dette er scenarioet det skal øves på når Nasjonal helseøvelse gjennomføres på Orkanger havn 1.november.


Storøvelsen Trident Juncture er godt i gang. Nå skal Nasjonal helseøvelse gå parallelt flere steder i landet. Som medlem av NATO er Norge forpliktet å bidra med de sivile ressurser som er nødvendige og som myndighetene rår over – enten det er infrastruktur, helsetjenester eller øvrige tjenester som har en viktig rolle i totalforsvaret. Trondheim Havn Orkanger er en sentral havn for NATO’s logistikk og vil være en av flere arenaer for den nasjonale helseøvelsen.

Advarer mot ubehagelige scener

Under helseøvelsen vil det være høy aktivitet og trafikk inn – og ut av havneområdet og området rundt. Et viktig mål med øvelsen er å være så realistisk som mulig for at militære og helsepersonell skal få et godt treningsgrunnlag.  Scenarioet er at flere blir skadet eller drept under angrep på Orkanger havn. Noen havner også i vannet. Nå skal sivilt helsepersonell bistå HV12 og allierte med nødvendig helsehjelp.

Slik berøres havneaktiviteten denne dagen

Sikringsnivået ved havneområdet i Orkanger justeres til 3 allerede dagen før øvelsen. All trafikk og personell vil bli kontrollert og ledet gjennom hovedgate B, ved administrasjonsbygg. Dette vil bli organisert av HV 12 Orkdal som bistår med ekstra vakthold under øvelsen.

Selve øvelsen vil utspille seg på havneområdet mellom kl. 09.00 – 10.30. All trafikk må opphøre i denne perioden, inkludert lasting og lossing av skip.

Se mer om den nasjonale helseøvelsen her.