Forsiden Nyheter Orkanger havn berøres av nasjonal helse- og feltøvelse
24. oktober 2018

Orkanger havn berøres av nasjonal helse- og feltøvelse

Samtidig med den store NATO-øvelsen Trident Juncture, avholdes en nasjonal helseøvelse i Trøndelag. Orkanger havn spiller en sentral rolle i øvelsen, og vil i perioden 31.oktober til 1.november omfattes av sikringsnivå 3.


Delen som berører Orkanger Havn, skal foregå den 1. november mellom kl 09.00 og kl.10.30 men sikringsnivået vil tre i kraft allerede dagen før.  Dette vil som føre til at all trafikk og personell vil bli kontrollert, og ledet gjennom hovedgate B, ved administrasjonsbygg. Dette vil bli organisert av HV 12 Orkdal.

Vi ber også om at trafikk som ikke er helt nødvendig opphører i denne perioden.

All trafikk må opphøre i øvingsperioden


Mellom kl. 09.00 og kl.10.30 torsdag 1. november må også all annen  aktivitet, inkludert lossing og lasting av skip, opphøre på grunn av stor aktivitet under den fullskala helseøvelsen. Det forventes stor trafikk av militære ambulanser og annet militært kjøretøy.

Trafikk vil gå opp via Industrihavneveien, ned igjen via Havneveien, og bort til ca «Damphuset» / Terna Småbåthavn.

Mer om den nasjonale helseøvelsen på Helse Midt-Norge sine nettsider.

  Ambulansehelikopter ankommer taket på St. Olavs hospital. Foto: Terje Visnes.