Forsiden Nyheter Oppdatert: Kanalen og Nidelva midlertidig stengt for inn- og utfart.
25. januar 2019

Oppdatert: Kanalen og Nidelva midlertidig stengt for inn- og utfart.

Brattørbrua, Nidelv bru og Skansen svingbru er midlertidig ute av drift. Dette fører til at båttrafikk som krever bruåpning blir forhindret i inn- og utfart til kanalen og Nidelva. Kabelverk under Brattørbrua kan samtidig skape farlige trafikksituasjoner for passerende småbåter.


Det var under en rutinemessig bruåpning onsdag kveld, at det skjedde en teknisk svikt med Brattørbrua og Nidelv bru. Trondheim bydrift, som har driftsansvar for Brattørbrua, melder etter befaring torsdag at Brattørbrua vil være ute av drift i minimum to uker. 

Utvis aktsomhet

Under Brattørbrua henger det nå kabler løst, som følge av bruskaden. Dette kan føre til farlige trafikksituasjoner for småbåter som passerer under brua. Vi oppfordrer alle småbåtførere om å utvise aktsomhet, og - hvis mulig - unngå å passere under Brattørbrua inntil kabelverk er sikret. 

Vi følger saken løpende. 


Brattørbrua ble opprinnelig bygget i 1880, men ombygget i 1938/1939. 


Kabelverket under Brattørbrua kan hekte i småbåter som passerer under Brattørbrua. Vi oppfordrer alle båtførere om å unngå å ferdes under brua, og utvise aktsomhet inntil kabelverk er sikret.