Forsiden Nyheter Nytt havneregulativ for 2019
30. desember 2018

Nytt havneregulativ for 2019

Fra 1.januar gjelder nytt regulativ for anløp ved Trondheim Havn.


Regulativet omfatter:
  • gjeldende forskrift for anløpsavgift for anløp ved Trondheim Havn IKS
  • alminnelige vilkår for tjenester ved våre havner
  • kaivederlag
  • varevederlag
  • kran- og maskintjenester
  • fortøyningsbistand ved hvert havneområde
  • avfallsmottak
  • korttidsleie av arealer
  • strøm og vann
  • snuhavnvederlag
Regulativet kan lastes ned her.    | For innspill, kontakt Terje Meisler på e-post: meisler@trondheimhavn.no