Forsiden Nyheter Ny byplanlegger i Trondheim Havn
4. september 2018

Ny byplanlegger i Trondheim Havn

Nyhavna står overfor store endringer i årene som kommer. Med en ny byplanlegger på laget har Trondheim Havn styrket selskapets kompetanse i arbeidet og prosessen med byutvikling på Nyhavna.


Per Arne Tefre begynte i jobben som byplanlegger i Trondheim Havn første august. Eiendomssjef i Trondheim Havn, Tove Kulseng, sier at Trondheim Havn tar et viktig skritt når de nå ansetter en byplanlegger med god kjennskap til havna og kommunens arbeid innenfor byutvikling.

- Med bakgrunn i den vedtatte kommunedelplanen for Nyhavna, tar Trondheim Havn et skritt videre. Vi ønsker å styrke vår kompetanse og erfaring rundt utviklingen av Nyhavna gjennom å ansette Per Arne. Han vil ha blant annet ha ansvaret for den planfaglige siden av byutviklingen, forteller Kulseng. 

Per Arne Tefre har lang erfaring fra sitt arbeid som avdelingsleder for indre by på Byplankontoret, prosjektleder for kommunedelplan Nyhavna og sist som planprosjektleder for samlet campus i Trondheim kommune.


I samspill med kommunen


Det er et komplekst arbeid i vente når Nyhavna skal reguleres om til sentrumsformål, med mange parter og hensyn som må tas. Effektiv havnedrift skal sikres også for fremtiden. Nyhavna skal utformes helhetlig, med sikte på å skape gode offentlige rom rundt verneverdige bygninger og krigsminner. Byplanleggeren fremhever viktigheten av å fortsette det gode samarbeidet mellom kommunen og Trondheim Havn.

- Jeg vil bidra til at utviklingen på Nyhavna sees i sammenheng med Trondheim Havns arealer og virksomheter, og med utviklingen av alle de tilstøtende planområdene som pågår samtidig. Derfor er det viktig fra Trondheim Havns side å fortsette det gode samarbeidet med Trondheim kommune, og videreutvikle og styrke dette i de forskjellige fasene som kommer fremover, sier Tefre.

Område med mye historie


Per Arne Tefre (i midten) med havnedirektør Knut Thomas Kusslid (t.h.) og eiendomssjef Tove Kulseng.   
Det er også planlagt å ansette en person, sammen med Trondheim kommune, som skal tilrettelegge for aktiviteter i havna gjennom et eget bylivsprosjekt. I en første fase av utviklingen er dette særlig aktuelt på Strandveikaia. 

- Strandveikaia er et sentralt område på Nyhavna, med flere bygg som er viktige å bruke til et formål som kommer byen til gode. Vi er ikke bare opptatt av å ivareta bygningsmassen, men også styrke bruken av den, sier Kulseng.

- Arbeidet med Strandveikaia innbefatter også oppdrag for vinnerne av Europan, arkitektkonkurransen som ble gjennomført i 2015. Vi ser nå særlig på hvordan utforming og bruk av de offentlige rommene kan inngå i en utviklingsstrategi her, sier Tefre.

Det er et omfattende arbeid som venter. Den planfaglige siden, og arbeidet som ligger til grunn, vil være Per Arne Tefres ansvarsområde når han nå har begynt i Trondheim Havn.

- Ettersom han kjenner Trondheim Havn og Nyhavna godt fra før, kommer han til å være en kjemperessurs for oss, avslutter eiendomssjef Tove Kulseng.