Forsiden Nyheter NATO-fartøy til Orkanger
30. september 2018

NATO-fartøy til Orkanger

Mandag formiddag startet lossingen av lasteskipet Maestro Universe på Trondheim Havn Orkanger. Om bord er om lag 170 kjøretøy og 150 containere tilhørende de kanadiske avdelingene som skal delta i NATO-øvelsen Trident Juncture.


Lossingen skulle etter planen startet søndag ettermiddag,i følge Forsvarets pressemelding. Lossingen ble imidlertid noe forsinket i påvente av klarering av utstyr ombord.

Kjøretøy og containere vil organiseres i kolonner, og gå på vei fra Orkanger til Lesja og Alvdal i løpet av mandag. I denne forbindelse oppfordres bilister til å vise hensyn og unngå farlige forbikjøringer. Vegaksene som blir berørt er: 
  • E 6 Skogn - Dombås
  • E 39 Klett - Molde
  • Fylkesveg 30 Støren - Tynset
  • Fylkesveg 31 Røros - Vauldalen
  • Fylkesveg 65 Orkanger - Surnadalsøra
  • Riksveg 3 Ulsberg - Elverum
Se også Statens vegvesens oversikt over berørte veistrekninger under Trident Juncture. 

Militær aktivitet i havna

I perioden 25.oktober til 7.november gjennomfører NATO den største militære øvelsen på flere år. 40 000 soldater fra 30 land deltar med 70 skip, 130 luftfartøy og 10 000 kjøretøy. Marinefartøy og utstyr som kommer sjøveien er en viktig del av logistikken, og våre havner i Trøndelag vil være sentrale knutepunkt under øvelsen. Det betyr at det kan bli noen restriksjoner på våre havner.

Som følge av den militære aktiviteten på Orkanger er østsiden av rørgata på havneområdet avsperret, og ekstra vakthold er satt inn. Vestsiden av rørgata er tilgjengelig for normal drift innenfor normal ISPS-sikring. Kunder bes ta kontakt med driftsleder Bjørn Steinshaug, tlf: 915 47 466 | steinshaug@trondheimhavn.no  ved spørsmål. Adgangskontroll vil bli skjerpet.

Media henvises til Forsvarets pressesenter. 

Vi oppdaterer løpende om aktivitet av betydning for daglig drift på våre havner her.