Forsiden Nyheter Mudring ved innseilingen til Verdal havn
28. august 2018

Mudring ved innseilingen til Verdal havn

I forbindelse med arbeidet med å etablere et utskipningsanlegg for kalkstein på Verdal, vil det gjennomføres mudringsarbeid på området utover høsten og i vinter.


I forbindelse med etableringen av utskipningsanlegg for kalkstein på Verdal vil det bli arbeidet i sjøen ved innseilingen til Verdal havn. Moloen skal endres og det skal mudres utenfor det nye utskipningsanlegget. Innseilingen vil bli gjort bredere for å kunne laste skip ved anlegget samtidig som trafikken til og fra havnen ikke hindres.

Arbeidet i sjøen skal primært utføres i vinterhalvåret, fra september til mars. Det kan imidlertid bli behov for noe arbeid utover denne perioden, opplyser entreprenøren som skal i gang med arbeidet. 

Hatt møte med brukerne 
Det er Johs. J. Syltern, som er underleverandør for Stjern Entreprenør AS, som vil stå for arbeidet med molo og mudring. De deltok 23. august på et brukermøte på havnekontoret i Verdal som svarte ut spørsmål vedrørende arbeidet som skal gjøres. Deltakerne på møtet ble  enige om å opprettholde god dialog fremover, for å sikre at ikke bare arbeidet i sjøen går effektivt og trygt for seg, men også for at den øvrige havnevirksomheten skal fortsette i størst mulig grad uten forstyrrelser.

- Selve arbeidsmetoden når det gjelder deler av prosessen, er avhengig av beskaffenheten på massene og grunnen, sa Geir Tronga i Johs. J. Syltern, men utdypet at arbeidet i minst mulig grad skal være til bry for de øvrige brukerne av farleden inn mot kai.


Arbeid i sjøen: Det er Johs. J. Syltern som vil stå for mudring og det øvrige arbeidet i sjøen. Her ved Geir Tronga.

Det vil mudres fra lekter i sjøen,  samtidig som det legges til rette for at havnetrafikken for øvrig skal gå som vanlig og mest mulig uten forstyrrelser. Det vil ved behov også være lyssetting og merking av lekteren når den ligger i sjøen, for å ivareta sikkerheten til de som ferdes i området.

Mudringsmassene skal brukes til å opparbeide 26.000 m2 nytt industriareal sør for innseilingen.

Arbeidet i sjøen settes i gang i løpet av høsten og vil foregå frem til mars i ukedager mellom 7-19. Det vil derfor i størst mulig grad gjennomføres på den tiden av året hvor kystsonen er mest i ro, på høst- og tidlig vinterhalvår.