Forsiden Nyheter Landstrøm viktig for framtidas skipsfart
14. desember 2016

Landstrøm viktig for framtidas skipsfart

Med støtte fra Enova vil Trondheim Havn tilby landstrøm fra 2018.


Enova delte tilsammen ut 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømsprosjekter langs norskekysten. Fem millioner av potten gikk til Trondheim Havn IKS. 

-       Strøm vil bli en stadig viktigere kilde for framtidig skipsfart og da må kapasiteten opp. Dette er et steg på veien til en mer klimavennlig skipsfart, sier havnedirektør Einar M. Hjorthol.

Vil ha samme løsning langs hele kysten


 

Trondheim får daglig besøk av både nordgående og sørgående rute, og med en total liggetid på mellom 2500 og 3000 timer i året er det store miljøgevinster å hente ved å bytte til landstrøm. Allerede er flere av Hurtigrutas skip klare til å ta i bruk landstrøm.

- Vi i Hurtigruten er svært glade for at det blir bevilget penger til landstrømanlegg både i Trondheim og andre norske havner. Det er et viktig tiltak for å redusere klima-utslippene for innbyggerne i byen. Men når det bevilges så mye penger og skal bygges landstrøm i så mange havner, er det viktig at blir den samme løsningen, med den samme teknologien og den samme tilkoblingsløsningen i alle havnene vi anløper, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Trondheim Havn bygger to anleggTrondheim Havn IKS søkte og fikk støtte til to landstrømsanlegg; et på Hurtigrutekaia og et på Pir II.

– Nå gjenstår det å finne en teknisk tilkoblingsløsning som fungerer for Hurtigruta. Vi vil ha løpende dialog
med Hurtigruta for å få på plass en god løsning, sier Geir Ove Sumstad, teknisk sjef i Trondheim Havn.

Anleggene skal være i drift innen 1. juli 2018.