Forsiden Nyheter Kuehne + Nagel satser på Orkanger
18. juni 2018

Kuehne + Nagel satser på Orkanger

Trondheim Havn er arrangør for Vareeierforum region-midt og i møtet gjennomført i juni var Kuehne + Nagel invitert til å presentere sine løsninger, samt strategi om å legge all sin containerfrakt over havna på Orkanger.


Markedsdirektør i Kuehne + Nagel, Atle Nilsen, fortalte hvordan omleggingen via Orkanger er et resultat av den økte servicegraden og framføringspresisjonen de opplever ved å anløpe der, kontra de andre transportkorridorene de har operert med blant annet banetransport fra Østlandet opp til Trondheim. 

Det er hovedsakelig koblingen mellom Rotterdam til Orkanger som styrkes ved at Kuehne + Nagel i mars la alt gods som tidligere gikk med bane over til sjøtransport. Grunnen til omleggingen uttaler Kuehne + Nagel at skriver seg til betydelige utfordringer ved fremføringevnen til jernbanen. 

- Speditøren presenterer her at de har konkurransedyktige priser på sjøtransport til forumets medlemmer, noe som gjør at det blir aktuelt å gjenoppta båtfrakt til regionen for flere av de som var til stede på møtet, uttaler konstituert markedssjef i Trondheim Havn, Ann Iren Holm Rise, som er ansvarlig arrangør på vegne av Trondheim Havn for Vareeierforum Region-Midt.


Vareeierforum Midt-Norge: Vareeierne jobber sammen for å finne effektive løsninger for dagens og fremtidens godshåndtering.
Må forstå kundene 

Markedsdirektøren i Kuehne + Nagel fortalte videre om bruken av e-handel, og forbrukernes forventinger om «øyeblikkelig» leveranse, individuelt tilpassede produkter samtidig som at alt skal være enkelt og billig.

Den forbrukerorienterte produksjonen og transporten må holde seg i takt med endringen i forbruksmønster.

For transportørene betyr det at større volumer må håndteres med stadig mindre ressurser, og med et ønske om redusert kompleksitet i kjøp av transport.

Alt dette betyr også at man må forstå kunden på en helt ny måte.

Derfor har Kuehne + Nagel startet et 500-dagersprosjekt hvor en skal arbeide med forbedring i samhandling, og gjennomføre målet om å «Bli den mest kundefokuserte speditøren i historien.»

Dette innbefatter blant annet KN Login, som er deres internettplattform, som tilbyr synlighet på tvers av transportører og landegrenser. Slik kan transportørene spore sine produkter mer effektivt, og gir ende-til-ende-informasjon som forenkler og effektiviserer transportkjeden, fortalte Nilsen til forumets medlemmer.Kuehne + Nagel holdt presentasjon for Vareeierforum i Trondheim Havns lokaler.


Er du interessert i å høre mer om Vareeierforum region-midt? Ta kontakt her!

 Vareeierforum

 Vareeierforum er et forum for vareiere og   logistikkoperatører, som i fellesskap jobber for å   utnytte dagens transporttilbud bedre, og finner nye,   effektive løsninger for fremtiden.

 Påmeldte til Vareeierforum 5.juni:
 Ranheim Paper & Board
 Tradeway
 Mascot Høie
 Aqualine
Heimdal Granitt & Betong
Rema 1000 Distribusjon
Kremmerhuset