Forsiden Nyheter Innfører miljørabatter
20. desember 2013

Innfører miljørabatter

Fra 1. januar 2014 innfører Trondheim Havn miljørabatter på anløpsavgiften. LNG-skip og oljetankskip med segregerte ballasttanker oppnår henholdsvis 5 og 10 prosent rabatt. Med dette ønsker vi å stimulere til en stadig mer miljøvennlig godstransport på sjø.
LNG ansees av mange som fremtiden for sjøtransporten, som et langt mer miljøvennlig alternativ enn tungoljen som er i utstrakt bruk i dag. Gassdrift gir både mindre drivstofforbruk og lavere utslipp. NOX-utslippet reduseres med ca. 80-85 %, CO2-utslippet med rundt 20, og SOX-utslippet (svoveloksider) opphører helt. Skip med gassdrift skal dessuten være langt mer stillegående.

At ballasttankene om bord er segregerte, innebærer at ballasttankene er fullstendig adskilt fra lastetankene, og ei heller kan brukes som lastetanker. Dette hindrer det minste utslipp av olje til sjø når ballasttankene tømmes.
Trondheim Havn er et sertifisert Miljøfyrtårn.

Emneord

miljø