Forsiden Nyheter Informasjonsmøte om Strandveikaia
7. november 2018

Informasjonsmøte om Strandveikaia

Trondheim kommune og Trondheim Havn inviterte tirsdag til informasjonsmøte om utviklingen av Strandveikaia.


Kommunedelplanen for Nyhavna legger til rette for å omforme store deler av Nyhavna fra industri- og havneområde til en sentral og levende bydel med bystruktur, boligbebyggelse, næringsvirksomhet, et gatenett som ivaretar syklister og fotgjengere og grøntstruktur med gode oppholdsarealer.

Strandveikaia har utpekt seg som et særlig egnet område for å ta de første stegene på veien fra industriområde til byformål. Her er flere verneverdige bygg som nå skal sees på i nytt lys.

Drøyt 40 tilhørere tok turen til Skippergata for å få en oppdatering om planene for Strandveikaia. Blant de oppmøtte, var mange kunst- og kulturaktører som har sitt daglige virke på Nyhavna og Strandveikaia.

Innlederne noterte seg flere gode innspill under møtet: Å ivareta kulturmangfoldet vil være viktig for området. Strandveikaia må ha rom for både etablerte, profesjonelle utøvere,  og andre som har produserende kreativ virksomhet i området, var et innspill.  Gode arenaer for medvirkning ble understreket som særlig viktig for en god prosess videre. 

I disse dager ansettes en egen bylivskoordinator som vil være et viktig ledd mellom Trondheim Havn som grunneier, Trondheim Kommune som planmyndighet og aktørene på Nyhavna.

Trondheim kommune søker i tillegg etter en egen kunstkonsulent for å sikre at kunstplanen for Nyhavna blir ivaretatt og realisert. 

Se presentasjonene her: Berit Kirksæther fra Rådmannens fagstab presenterte arbeidet med egen kunstplan for Nyhavna.