Forsiden Nyheter Informasjon om rabatter og ESI
26. januar 2018

Informasjon om rabatter og ESI

Trondheim Havn er ESI-registrert. Herunder finner du informasjon om hvilke kvalifikasjoner som ligger til grunn for å oppnå rabatter i anløpsavgiften.


Fra Havneregulativet 2018

Rabattordninger

Skip som er registrert med Environmental Ship Index (ESI) fra World Ports Climate Initiative innvilges rabatt i anløpsavgiften på 20 % dersom ESI er mellom 30 - 50 poeng, og innvilges en rabatt på 30 % for ESI fra og med 50 poeng. Rabatten gis innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt.

For cruiseskip som anløper utenfor hovedsesongen (f.o.m. 1. mai t.o.m. 30. september) reduseres anløpsavgiften med 50 %.

Oljetankskip med segregerte ballasttanker innrømmes en rabatt tilsvarende 10 prosent av anløpsavgiften. 

Container- eller stykkgodsfartøy som anløper havn i Trondheim Havns avgiftsområde som ledd i en publisert ruteplan innrømmes en rabatt tilsvarende 20 % av anløpsavgiften. 


Samlede rabatter for anløpsavgift kan ikke overstige 50 %.

(Fra side fem i Havneregulativet 2018.)

Lenke til ESI.

Lenke til havneregulativet for 2018.