Forsiden Nyheter I samme båt
6. oktober 2018

I samme båt

Ungdom fra hele verden reiser på egen regning for å rydde søppel langs Norgeskysten. Nå inviteres næringslivet til å bli med på laget.


Rydder strender for søppelProsjektleder Rolf-Ørjan Høgset sikter internasjonalt.

Seilbåten Live er klar til å kaste loss i Brattørbassenget. Snart skal mannskapet sette kurs mot Frøya, før ferden går videre nordover. Over 70 kilometer ryddet strandlinje ligger bak dem, og mer enn 100 tonn avfall er levert inn. Men dette er bare starten.

- Vi har en femårsplan for å utvide arbeidet internasjonalt, og jobber med å få med oss næringslivet på dette, forteller prosjektleder Rolf-Ørjan Høgset.

Sammen med Børje Møster startet han foreningen In the same boat i 2017. Med hjelp fra blant annet Miljødirektoratet og Sparebankstiftelsen DNB disponerer foreningen fire seilbåter, og driver nå helårs ryddeaktivitet langs Norgeskysten med frivillig mannskap fra hele verden. I tillegg arbeider foreningen aktivt med informasjonsarbeid, kartlegging og bidrag til forskning.

Overforbruk øker forsøpling


Siden 1950 er det produsert 8,5 milliarder tonn plast. Det utgjør 27 ganger vekten av hele verdens befolkning. Av dette ender 80 prosent i naturen, og en stor andel i havet. Om plastproduksjonen fortsetter i samme takt, vil mengden plast utgjøre 34 milliarder tonn innen 2050. Det betyr at det vil være mer plast enn fisk i havet.

- Kommersielle krefter stimulerer til overforbruk, og det er vanskelig å stanse. Men vi kan finne nye måter å være forbrukere på. Det handler om holdningen til hver enkelt, forteller Høgset som selv har bakgrunn fra mange år i reklamebransjen før han hoppet av.

- Jeg jobbet med å overbevise folk om å kjøpe ting de egentlig ikke trenger. Nå kan man si jeg har gått over på den andre siden. Dette er mitt bidrag, forteller Høgset.  

Inviterer næringslivet med på seilas


Ungdom fra hele verden reiser på egen regning til Norge for å delta frivillig som mannskap. Felles for dem alle er ønsket om å bidra i arbeidet mot marin forsøpling. Siden oppstarten i 2017, har foreningens fire seilbåter hatt mer enn 1500 gjestedøgn. Sosiale media har vært en effektiv rekrutteringskanal.

- Akkurat nå har vi en fra USA og en fra Storbritannia om bord. De får opplæring i sjømannskap, norsk kultur og norsk språk, forteller Høgset. Mot kost og losji arbeider de gratis langs den norske kysten med søppelrydding. I klær sponset fra Helly Hansen holder de seg tørre og varme.

- Vi vet ikke om vi har finansiering over nyttår, forteller Høgset som ønsker å få flere med på laget.

- Vi ønsker å jobbe med næringslivet, ikke mot. Derfor vil vi invitere bedrifter til å bidra i det viktige arbeidet mot marin forsøpling.


Over 70 kilometer strandlinje langs Norgeskysen er ryddet så langt. 


Ungdom fra hele verden reiser på egen regning til Norge for å seile langs kysten og rydde norske strender.


Det frivillige mannskapet får opplæring i sjømannskap og norsk kultur under seilasen.


Seilbåten Live er klar til å kaste loss i Brattørbassenget og sette kurs mot kysten igjen.