Forsiden Nyheter Hurtigruten gjestet Maritimt Forum Midt-Norge
9. november 2017

Hurtigruten gjestet Maritimt Forum Midt-Norge

Hurtigruten var på Maritimt Forum Midt-Norges bedriftsbesøk denne uken. Der snakket de om anbudsprosessen de står overfor, det grønne skiftet, satsingen på Arktis og opplevelsesturisme.


- Trondheim har utviklet seg til å bli en av de viktige hubene langs Norskekysten, åpnet kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, da hun gjestet Maritimt Forum Midt-Norges bedriftsbesøk denne uken.

Bjørnflaten var invitert til å snakke om Hurtigruten, og gi et innblikk i selskapet som reiselivsarrangør, som var temaet for kvelden. Det ble også snakket om status rundt den forestående anbudsprosessen som har tilbudsfrist 3. januar, og som Samferdselsdepartementet tar sikte på å kontraktsfeste innen utgangen av mars 2018. Bjørnflaten fortalte at selskapet er inne i en prosess hvor de ser på anbudet, jobber med det, og ser hva de forskjellige utfallene vil bety for dem.

 
- Vi har hele tiden sagt at vi gjerne vil være med og levere denne tjenesten også de neste ti årene. Det ville vært forferdelig trist hvis vi 2. juli 2018, når vi feirer 125-årsjubileum, er i en posisjon der vi ikke leverer denne tjenesten.

 Den nye kystruteavtalen vil ikke, sett bort ifra det nye med pakkeløsninger, omkalfatre det nåværende tilbudet, slik Hurtigruten ser det. 

- Vi anser det meste som relativt likt. Det er fortsatt 34 havner, det er fortsatt daglige og gjennomgående seilinger, sa Bjørnflaten, og la til at de hadde ønsket at godskravet skulle gjelde hele veien fra Bergen til Kirkenes, og ikke bare mellom Tromsø og Kirkenes, slik tilfellet er i dag. Dette er et ønske som staten har valgt å ikke etterkomme. 

- Lokaltransport av gods langs Norskekysten har vært en utrolig viktig del av det Hurtigruten har gjort, i kombinasjon med reiseliv. 

- For oss så er dette en utrolig viktig del av vårt DNA. Nettopp det at vi går til 34 havner, to ganger om dagen, og at gjestene får oppleve at man frakter om bord, alt fra fisk og melk til scootere, og hva enn det skulle være, så gjør dette at man får en helt annen nærhet til destinasjonen enn du gjør med andre som går langs Norskekysten. Dette er noe vi er stolte av å levere.


Maritimt Forum: Bedriftsbesøket med Hurtigruten fylte konferanserommet på Clarion.

 Bjørnflaten la videre til at til tross for dette, så er de fortsatt nødt til å se hva anbudet betyr for dem. Og at de også, som de tidligere har sagt, at det er kan også være slik at de ikke vil komme til å by, og at dersom de byr, også må være forberedt på å tape anbudet for andre aktører. 

- Med 2600 ansatte i selskapet, så er vi nødt til å ta et ansvar som arbeidsgiver, og vi må vurdere alle mulige utfall som følger av dette. Men det blir uhyre spennende. Det som uansett er sikkert, er at vi kommer til å seile langs
Norskekysten uansett. 

 
Dersom det blir slik at Hurtigruten enten ikke byr, eller taper en anbudsprosess, så vil det komme et annet Hurtigrute-produkt ut i den andre enden – som et rent cruiseprodukt – fortalte Bjørnflaten.

- På grunn av løyveregler vil vi da ikke kunne ta lokaltransport om bord, for eksempel. Det blir færre havner og antakelig lengre liggetid i de havnene vi kommer til å besøke. Vi vil da ikke være den leverandøren av kystruta som vi har vært, men vi kommer uansett til å seile langs Norskekysten.

Hurtigruten vil derfor ikke trappe ned dersom de ikke får statsavtale, og de vil operere både langs kysten og i Arktis uansett utfall, fortalte hun.

- Hurtigrutens være eller ikke være er ikke avhengig av statsavtalen, og vi vil kunne fortsette å leve godt også uten den.  

Store i Nord

Satsingen på Arktis har gitt utslag blant annet i byggingen av verdens mest avanserte ekspedisjonsskip, Enova-støttede «Roald Amundsen», som skal stå ferdig neste år. Det blir det første i sitt slag som kan seile helelektrisk på hybridteknologi.  

Strategien er å skape en pakke der de som reiser med Hurtigruten avslutter reisen med nye opplevelser, men også med mer kunnskap om de farvannene og økosystemene de utforsker. 

- Vi har et omfattende program om bord på båtene våre, med de fremste geologene og zoologene, og med folk som kan fortelle oss om klimaendringene og det som angår de farvannene vi seiler gjennom. 

Det blir mer Hurtigruten i Arktis, skal vi tro kommunikasjonsdirektøren, som allerede er den største reiselivsoperatøren så langt nord.

- Vi har ekspandert voldsomt når det gjelder aktiviteten vår i Arktis, og vi kommer til å utvide med nye destinasjoner. Denne sommeren skal vi for første gang gjennomføre seilinger delvis inn i Nordvestpassasjen, sa hun.