Forsiden Nyheter Havneutvikling i Trøndelag
6. september 2018

Havneutvikling i Trøndelag

Trondheim Havn inviteres fra tid til annen til samarbeid om utviklingsprosjekt i Trøndelag. Ny virksomhetsstrategi og arealplan er under utarbeiding og vil være førende for videre satsing i regionen.


Som regionalt havneselskap er det naturlig at Trondheim Havn stiller seg lyttende til gode initiativ og forslag til hvordan man kan tilrettelegge for nærings- og havneutvikling i vår region. Med 13 eierkommuner og et bredt spekter av kunder og andre interessenter, krever all involvering god forankring og grundig kartlegging.

Ny virksomhetsstrategi under utarbeiding


Trondheim Havn arbeider nå med ny virksomhetsstrategi som vil legge grunnlaget for Trondheim Havns rolle i videre utvikling av havner i regionen. Trondheim Havn er orientert om følgende nye prosjekt i vår region.

Langstein/Stjørdal

Stjørdal kommune, som også er eier i Trondheim Havn, har indikert et ønske om at Trondheim Havn deltar i utviklingsplanene på Langstein og vurdere relokalisering av aktivitet fra Stjørdal Havn til Langstein.

Trondheim Havn har foreløpig ikke tatt stilling til hverken en involvering på Langstein eller en eventuell fremtidig relokalisering av Stjørdal havn. En relokalisering krever grundig kartlegging og sterk forankring i havnestyret, de 13 eierkommunene i vårt interkommunale selskap, samt avklaringer med Kystverket og Samferdselsdepartementet. Ikke minst krever dette også en involvering av berørte aktører.

Børsa/Skaun

Trondheim Havn er blitt presentert for et utviklingsprosjekt knyttet til et mulig nytt industriområde i Børsa i Skaun kommune, i regi av selskapet Skaun Utvikling AS.  

Trondheim Havn ønsker å ferdigstille det pågående arbeidet med strategiplan og tilhørende arealplan før vi tar stilling til prosjektene vi har blitt presentert.