Forsiden Nyheter Havneforurenseren har blitt friområde
1. september 2011

Havneforurenseren har blitt friområde

I går startet et nytt kapittel i Ilsvikas historie. Årene som nedlagt industriområde er over, og et sjønært friområde er åpnet for byens innbyggere. Samtidig har årlig utlekking av ett tonn tungmetaller til sjø blitt stanset. Blant de som møtte opp på åpningen og roste prosjektet, var Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.


Åpning av Killingdal-friområdet
Byens nye sjønære friområde åpnet i går for allmennheten.
Grunnen til at området har vært svært forurenset, er at Killingdal Grubeselskap etablerte utskiping av malm og siden 1952 også drev oppredningsverk der, før selskapet ble slått konkurs på tampen av åttitallet. Siden 2002 har området vært avsperret for allmennheten. Området var da rangert som et av de med mest forurenset grunn i Norge.

Målinger viser at den gjennomførte oppryddingen har gitt gode resultater og at spredning av forurensning til havnebassenget nå er sterkt redusert. Det å stanse den største aktive kilden til forurensning i sjø har vært en viktig forutsetning for å komme videre med prosjektet Renere havn. Dette bemerket også Naturvernforbundets Lars Haltbrekken i sin tale:

–Her har man fått ryddet opp i miljøgifter som har rent ut i vårt felles matfat. Dette gir meg tro på å få fortgang i arbeidet med oppryddingen av sjøbunnen i Trondheim havn.

Lars Haltbrekken
Lars Haltbrekken roste Trondheim kommune for et vellykket miljøprosjekt.

Åpnet av ordføreren


Et hundretalls mennesker i alle aldre hadde møtt opp for å markere åpningen av nærområdets nye utearealer. Fra Trondheim Havn deltok blant andre havnedirektør og styreleder. I flott vær og med god utsikt mot Trondheim, gratulerte ordfører Rita Ottervik de fremmøtte med dagen:

–Når vi som kommune blir flere, trengs det flere grøntområder. Samtidig er det viktig at en fjordby som Trondheim kan tilby innbyggerne trygg sjøkontakt, sa hun, og mente det nye friområde oppfylte begge deler på en god måte. –Jeg gleder meg til våren når området endelig blir grønt, det blir et virkelig vakkert skue.

Rita Ottervik og Marianne Langedal
Ordfører Rita Ottervik og miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune.

Opprydningsarbeidet


De underjordiske anleggene har gitt store utfordringer i oppryddingsarbeidet. Blant annet ble det funnet en 10 m3 syretank i en hule i fjellet. Mye arbeid har dessuten blitt utført for hånd, rett og slett fordi de underjordiske gangene ble for små for anleggsmaskinene.

I alt 10 000 tonn sterkt forurensede masser har blitt skipet til deponi i Fana. 1 300 tonn ble sendt til deponi for farlig avfall.

Bekken som tidligere gikk gjennom oppredningsbygget, er lagt oppå bakken, utenfor all forurenset masse.

Foto: Carl-Erik Eriksson
Blant de mange fremmøtte var Trondheim Havns styreleder Knut Solberg og havnedirektør Wollert Krohn-Hansen (fra venstre bak). (Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune).
Nytt friområde
Området i retning sør.
Nytt friområde