Forsiden Nyheter Frokostseminar - de store samlasterne positive til gods på Hurtigruten
16. februar 2018

Frokostseminar - de store samlasterne positive til gods på Hurtigruten

Trondheim Havn inviterte denne uken sentrale samlastere og matvareprodusenter til et seminar om godsfrakt på Hurtigruten. Nor Lines var invitert til å presenterte sin service på Hurtigrutens daglige avganger, og kvalitet blant ekspeditørene langs kysten ble blant annet løftet frem. Initiativet ble godt mottatt av næringen, og det viste seg at flere av de store aktørene ser potensiale i Hurtigturen de ikke kjente til tidligere.


- Vi tror Hurtigruten har et uforløst potensial med godstransport, med spesiell fokus på gods fra Trondheim og nordover langs kysten, sa Ann Iren Holm Rise, konstituert markedssjef i Trondheim Havn.

Hun innledet seminaret med å forklare hvorfor det er viktig for Trondheim Havn å skape arenaer der rederier og vareeiere møtes og ser på løsninger for sjøtransporten.

Tilstede på seminaret var de største samlasterne og matvareprodusentene i regionen. De satte pris på at Trondheim Havn tar initiativ til å skape slike fora.
Oddgeir Hepsø i Nor Lines snakket om Hurtigruten som godsbefrakter, etter at Ann Iren Holm Rise i Trondheim Havn hadde innledet seminaret.

Oddgeir Hepsø, distriktssjef Trondheim i Nor Lines AS fortalte at det finnes gode muligheter for at Hurtigruten kan være med og supplere befraktningen av varer. Å fylle ut eksisterende løsninger, fortalte han, er noe av det man ser for seg som mulige scenarier.

Med anløp to ganger om dagen i Trondheim, med sørgående og nordgående fartøy, er det derfor et ønske om å fylle lastekapasiteten, med gods som kan «overnatte» og være fremme til lunsj i Florø dagen etter.


Trollfjord: Seminaret fant sted på MS Trollfjord. Det ble også en omvisning nede i lasterommene, med kjøl- og fryselager.

- Trollfjord, Hurtigruten vi befinner oss i nå, har for eksempel en kapasitet på 400 paller, i tillegg til blant annet dekk dedikert for bil, fortalte Hepsø.

God kapasitet på kjøl- og frys

Under omvisningen i lasterommene ble kjøle- og fryselageret vist frem for samlasterne. Flere varetyper har strenge regler for dokumentasjon i forbindelse med temperaturen som godset har under hele reisen. Samlasterne og aktørene fra dagligvarehandelen fikk derfor se hvordan slikt gods blir transportert, og at det samtidig er mulig å skape egne og individuelle løsninger for de med spesifikke behov.

 
Hepsø snakket også om kontinuitet og kvalitet langs Norskekysten, og viste til en ekspeditør i Brønnøysund som har eksistert i 125 år. Dette, mener han, er et eksempel på at det er folk med god lokalkunnskap og faglig dyktighet som er med og håndterer godset – sørgående som vestgående.

Han avsluttet med å vise til at det er fartøy med god kapasitet og høy frekvens som ligger der, klare til å fylles med gods, og som et supplement til andre alternativer, kan være med og befrakte gods fra Bergen i sør til Kirkenes i nord.

Positive aktører tilstede
Samlasterne og vareeierne tilstede uttrykte at seminaret var meget nyttig og at Hurtigruten har potensiale for frakte gods for de i fremtiden.

Av samlastere og vareeiere som var tilstede:
Leif Ivar Skjærvik, Distriktssjef Posten Bring Norge
Gunnar Pedersen Lian – Daglig leder REMA 1000 Distribusjon AS
Marianne Svendsen – Leder transport og servicesenter, Coop Norge Handel
Kenneth Bratt – Regionsjef PostNord