Forsiden Nyheter Fortsetter satsingen i Trondheim – og langs Norskekysten
7. november 2017

Fortsetter satsingen i Trondheim – og langs Norskekysten

Hurtigruten hadde denne uken et møte med Trondheim Havn. Der ble det snakket om de langsiktige planene ved aktiviteten tilknyttet deres anløp på Pir I i Trondheim.


Samferdselsdepartementet utlyste 19. september 2017 konkurranse om leveranse av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes, når den gjeldende avtalen med Hurtigruten går ut.
 
I dag har Samferdselsdepartementet en avtale med Hurtigruten AS om helårige, daglige og gjennomgående seilinger med anløp i 34 havner på nordgående og 33 på sørgående rute mellom Bergen og Kirkenes.

De nye kontraktene som skal inngås vil ha en varighet på ti år, og skal inngås innen utgangen av mars 2018. 


Stein Lillebo og Anne Marit Bjørnflaten fra Hurtigruten i møte hos Trondheim Havn. Til stede fra Trondheim Havn: Geir-Ove Sumstad, Ann Iren Holm Rise, Wollert Krohn-Hansen, Svein Fagerdal og Tove Kulseng.

Hurtigruten, som i dag betjener denne ruten med gods og passasjerer, anser Trondheim som en av de viktigste havnene de anløper nasjonalt. Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten sa i møtet at Hurtigruten skal fortsette å trafikkere Norskekysten, enten i en kommersiell modell, eller ved et nytt kystruteprogram dersom de får en eller flere av anbudene fra 2021.
 
- Vi har et langsiktig perspektiv på vår satsning langs Norskekysten, og Trondheim Havn er en viktig destinasjon for oss, sa Bjørnflaten.

Klima- og miljøkrav

Den nye avtalen medfører økte krav om miljøeffektive skip. Dette skal sikre at CO2-utslippene fra skipene som betjener ruten blir betydelig lavere enn i dag. Dette innebærer at skipene må kunne ta imot landstrøm, og benytte dette når det er tilgjengelig.

Trondheim Havn har fått 5.029.500 kroner i støtte fra Enova for å kunne tilby landstrøm til Hurtigruten ved Pir I, kai 1 og 2 forteller teknisk sjef i Trondheim Havn, Geir-Ove Sumstad.

- Man har som mål å ha dette klart i løpet av første halvår i 2018, sier Sumstad.

- For Trondheim Havn er det viktig at vi jobber for å finne gode løsninger for Hurtigruten, slik at de kan fortsette å lykkes med sitt produkt også i fremtiden, sier markedsansvarlig i Trondheim Havn, Ann Iren Holm Rise, om det videre samarbeidet med Hurtigruten.