Forsiden Nyheter Forbud mot snøtømming på kai 68
20. desember 2017

Forbud mot snøtømming på kai 68

Det er ikke lenger tillatt å tømme snø på kai 68, eller andre steder på havneområdet.


Det er ikke lenger tillatt å tømme snø på kai 68 (Turistskipskaia).

Eventuell snøtømming kan kun iverksettes etter at tillatelse fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen foreligger, og Trondheim Havn er informert om mulige tiltak for å ivareta tillatelsen. Snøtømming må heretter dermed reguleres gjennom en tillatelse etter forurensningsloven.

Forbudet er basert på faren for forurensning, for eksempel av søppel, mikroplast, finstoff/partikler og tungmetaller
 
Snøtømming på andre steder i havneområdet er heller ikke tillatt.Snøtipping fra kai 68 på Brattøra. Dette er ikke lenger tillatt.