Forsiden Nyheter Flokker til ny sjøfuglplattform
6. desember 2017

Flokker til ny sjøfuglplattform

En tysk jernkonstruksjon fra andre verdenskrig som sto i sjøen utenfor Være, ble en viktig raste- og overnattingsplass for storskarv og andre sjøfugler i Trondheim. Etter at Trondheim Havn fjernet den av sikkerhetsmessige årsaker i 2013, ble løsningen å sette opp det som etter alt å dømme er Norges første sjøfuglplattform.


Jernpålene som sto i sjøen utenfor Være er rester av det sto igjen av et avmagnetiseringsanlegg for ubåter, som ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig. Etter hvert ble de viktige som raste- og overnattingsplass for blant annet storskarv i Trondheimsfjorden.

Jernpålene ble fjernet av Trondheim Havn av sikkerhetsmessige årsaker for båttrafikken i fjorden i november 2013. De ble erstattet av søyler i trevirke, som kom i stand etter et møte mellom Trondheim Havn, Trondheim kommune og Statens naturoppsyn.


Flokker til: Kråker og storskarv på fugleplattformen klokken 05.34. Foto: Viltkamera/Georg Bangjord. 


16 søyler ble oppført i juni 2016, og ble sluttført med jordmasser i bingene på toppen av plattformen den 10. mars 2017.
 
En rapport som har evaluert tiltakene for sjøfugl på Være, beskriver prosjektet som en suksess:
 
- Med intensjonene til plattformen om å skape et hekkeområde for sjøfugl og tilholdssted for overnattende og rastende storskarv, er tiltaket helt tydelig vellykket. Trolig er dette den første bygde plattform i saltvann som er dedikert for sjøfugl i landet. Plattformen vil kunne gi rom for flere rastende storskarv enn det Værepålene kunne gi. Videre vil en slik plattform bli et rovdyrfritt område (med unntak av rovfugl), og dermed også et potensielt unikt tilbud for hekkende sjøfugl.


NRK på plass for å dokumentere sjøfuglplattformen tidligere i år.

Tok den raskt i bruk

Videre står det i rapporten at forekomsten og tilhold av fugl økte jevnt etter det ble tilført jord i bingene på plattformen 10. mars.
 
- Pr. 30. november 2017 er det til sammen registrert 14 arter fugl på plattformen, samt noen få arter i tillegg som har gjort næringssøk under eller i nær tilknytning til plattformen. Dette gjelder i hovedsak ærfugl, teist og siland. Det er rapportert til sammen 412 registeringer av fugl på fugleplattformen i databasen artsobservasjoner.no pr. 30. november 2017.

Allerede i løpet av sommeren i år begynte fuglene å ta i bruk plattformen, og den har dermed fungert etter intensjonen:

- Storskarven har fått et nytt og godt tilbud til raste- og overnattingsplass. Skarvene er vanligvis i Trondheimsfjorden i vinterhalvåret, og arten er sett daglig der etter at de første ankom i august.

Hele rapporten kan i sin helhet leses her.