Forsiden Nyheter Ett system å forholde seg til hadde gitt en enklere hverdag
10. november 2017

Ett system å forholde seg til hadde gitt en enklere hverdag

Denne uken arrangerte Trondheim Havn og NHO Transport og Logistikk bransjetreff. Digitalisering og sporbarhet i verdikjeden sto på den faglige agendaen med innlegg fra TradeWay og Allskog, som ble etterfulgt av middag i lokalene til E.C. Dahls.


Bransjetreffet er et arrangement i regi av Trondheim Havn og NHO Transport og Logistikk. Forumets møter har ulike aktuelle tema som opptar transportbransjen i Trøndelag.

Torsdagens bransjetreff hadde vareeiers krav til digitalisering og sporbarhet i verdikjeden som tema. Hilde Longva fra TradeWay og Ole Hartvig Bakke fra Allskog hold innlegg med sine perspektiver på digitalisering, sporbarhet og informasjonsflyt.

- Sporbarhet på bilfrakt har et stort potensial. Ofte kommer ikke informasjonen til meg som kunde. Er varene mine i Nederland på terminal, eller nedi Klett-bakkene en halvtime unna? Akkurat det er usikkert slik det er i dag, og der ser vi et stort potensial, fortalte Hilde Longva.
 
Hun snakket om sporbarhet i verdikjeden. Hvor er varen jeg har bestilt, og når kan jeg forvente at den leveres? 
TradeWay, som selger varer fra internasjonale produsenter med Norden som nedslagsfelt, har kunder innenfor dagligvare, storhusholdningsbedrifter og faghandel.  Av de rundt 25 000 pallene de importerer, går 50 prosent via sjø og 50 via bil. Longva fortalte at de hadde som mål om å få sjøandelen enda større.
 
- Når det gjelder sjøfrakt, så føler vi som vareeiere at vi har veldig god sporbarhet. Vi får en BL, eller et containernummer, som gjør at vi hele tiden kan vite hvor den er, ved å spore enten i et track-and-trace-system, eller på hjemmesiden til rederiene. BL, eller containernummeret, får vi så snart containeren er lastet opp til leverandør.
Longva fortalte at man da går inn på hvilken som helst rederi sin hjemmeside, og sporer akkurat den containeren du har lyst til å spore. Om det er min, eller noen andre sin, spiller ingen rolle, en vil få ut den samme informasjonen. 

- Dette gjør at man hele tiden har full sporbarhet og kontroll på hvor den containeren befinner seg; når den kommer til kontinentet, og når vi forventer å få den til Trondheim.


Bransjetreff: Kombinasjonen av det faglige og det sosiale er viktig under bransjetreffet, som denne gangen omhandlet digitalisering og sporbarhet i verdikjeden. 
 
Ett grensesnitt for hele verdikjeden

Sporbarhet er derfor viktig for deres logistikk i den daglige driften. Hun summerte med ett enkelt ord:
- Informasjon. Det er bedre at vi får for mye informasjon enn for lite. La oss som vareeiere styre hvor mye informasjon vi vil ha. Kontakt oss før vi kontakter dere. Det tror jeg er et konkurransefortrinn for alle speditører, og den som kan gi mest mulig detaljer og mest korrekt informasjon.
 
Longva snakket om problemet med grenseoverskridende last, hvor flere systemer ofte benyttes og informasjonsflyten stopper for hver grensepassering.

- Vi tror det blir viktig med full sporbarhet i verdikjeden. Og da tenker vi ikke bare sporbarhet hos speditørene, men også hos leverandørene, og for oss som er vareeiere, og det å kunne ha full kontroll på hele verdikjeden med informasjon, det tror vi kommer til å bli veldig viktig.
 
- I tillegg har vi troen på et uavhengig track-and-trace-system, og ikke et som er basert på hver enkelt speditør, litt tilbake til nettsidene til oversjørederiene, hvor en kan spore hvilken container man selv vil. Det å kunne ha ett system, hvor en kan spore alle sine sendinger, avhengig av hvem man har skipet det med, ville vært en drømmesituasjon for oss som vareeier. Ett ledd å forholde seg til, og en enklere hverdag.

Digitalt i skogen

Ole Hartvig Bakke fra Allskog var også på plass for å fortelle om hvordan digitalisering av skogressursene foregår. Han viste til hogstmaskinene som brukes, og som han anslår hogger 95 prosent av tømmeret i Norge.

 
- Cockpiten på den maskina der er en av de mest avanserte arbeidsplassene som finnes, og maskinføreren har flere funksjoner enn en SAS-pilot. Når det gjelder robotisering og digitalisering er den et skoleeksempel på hvor langt en kan komme når det gjelder informasjonsbehandling, fortalte han.

Han fortalte om Skog-Data, der en finner historikk på hver eneste tømmerstokk som hogges i Norge, og som aktørene må benytte seg av. 

- Vi jobber med ressurskartlegging og forvaltningsplaner for skogeiere, og da bruker vi digitale flyfoto, setter dem inn i 3D-modeller, og måler da kubikkmasse i skogen digitalt. Dette er bakgrunnen for de ressursdatabasene vi opparbeider, og de planverktøyene vi leverer og selger til skogeiere. 

Bakke, som åpnet sitt innlegg med å fortelle at han skulle avlive noen myter om skogbruket og skogbransjen som en konservativ bransje, fortalte at selskapet han jobber i, og bransjen som helhet, gjør fremskritt innen den digitale flyten hvert år.

-  Jeg vil spå det at det ikke er så langt frem i tid at vi har identifikasjon på hver enkelt tømmerstokk som blir produsert i skogen, og da har vi egentlig muligheten til å ha full sporbarhet på hver enkelt stokk helt frem til industrien.