Forsiden Nyheter Et år med stor aktivitet på Namsos
15. desember 2017

Et år med stor aktivitet på Namsos

Havneinspektør i Trondheim Havn, Namsos, Kjell Morten Hågensen, snakket til kundene på havna om årets som har gått, og litt om det som skal skje. Mye har skjedd på Namsos det seneste året, og nå er «nye» Kiskaia allerede i gang med å ta imot tømmerbåter.


Det er realiseringen av tømmerkaiprosjektet som har vært det store på havna i Namsos i 2017. På tampen av året kan områdesjef i Trondheim Havn, Namsos, Kjell Morten Hågensen, konstatere at prosjektet som nå har hatt sin sluttbefaring, åpner for økt aktivitet, og legger til rette for en effektiv håndtering av skogsvirke inn og ut av regionen.


Året som har gått: Havneinspektør Kjell Morten Hågensen om prosjektene som har blitt igangsatt og fullført i 2017.

Mens arbeidet med tømmerkaia har pågått, har det fortsatt vært høy aktivitet og havnedrift på området. Det er Hågensen glad for, og snakket om viktigheten av å legge til rette for aktiviteten på havna, og at driften holdes ved like.

- Utbygger på kaia har vært veldig imøtekommende, som har tilrettelagt for og gjort det slik at vi har vært i stand til ha den store aktiviteten på kaia som vi tross alt har hatt gjennom denne perioden.

Fått beredskapsbåt

30. november ble sluttbefaringen utført, og helgen som fulgte kom tømmerbåtene inn. Over nyttår er det offisiell åpning på tømmerkaia, som er på totalt 80 meter.


Ser fram til fortsatt samarbeid: Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen (til venstre) var på plass i Namsos, ønsket kundene på havna velkommen.

- Vi har allerede hatt tre-fire tømmerbåter til kai, og det har fungert veldig bra, sier Hågensen. 
Aktiviteten på Namsos har altså vært høy gjennom hele året, og Hågensen nevnte blant annet forblending av Jernbanekaia, og annet arbeid som gjør kaia mer tilgjengelig for båter på 15-25 meter.
 
Utover dette har det også kommet til en beredskapsbåt for havna, og en avtale med Namsos brann- og redningsvesen som disponerer båten, og allerede har kommet i gang med og fullført oppdrag.

- Det har vært veldig nyttig å få beredskapsbåten til havna. De har allerede vært ute flere ganger i sommer og utover, og vært med på brannslukking og hentet inn folk som har behøvd hjelp.