Forsiden Nyheter Energifokus i Trondheim havn
17. september 2004

Energifokus i Trondheim havn

Det er navnet på prosjektet som skal sette fokus på hvordan redusere energiforbruket i Trondheim havn. Enova har vha Energifondet innvilget kr 624.000,- til prosjektet som har perspektiv fram til 2008. Prosjektets formål er å oppnå energibesparelse på 10 %.


Prosjektkoordinator og eiendomsforvalter John Allan Bakke har store forventninger til prosjektet som skal bidra til å optimalisere energibruken og minimere miljøbelastningen i Trondheim havn. Det er foretatt analyser som viser et betydelig energisparepotensiale i havneområdet. Prosjektet skal knyttes opp mot eksisterende forvaltning, -drift og -vedlikeholdsystemer i bedriften og på denne måten bidra til et helhetlig arbeid med energireduksjoner.

"Energiledelse for byggeiere" er ett av flere støtteprogram som kjøres i regi av Enova. Byggeiere inviteres til å søke Enova om støtte til energiledelse der reduksjonsmålet utgjør 10-20%. I programbeskrivelsen poengteres det at Enova ønsker at byggeiere setter seg ambisiøse energimål og arbeider aktivt med gjennomføring av prosesser som bidrar til mer miljøvennlig og effektiv energianvendelse.

Støtte fra Enova forutsetter at byggeieren setter seg tallfestede mål for energireduksjon og energikonvertering gjennom energiledelse, effektive driftssystemer, kompetanseutvikling og utførelse av lønnsomme tiltak (dvs inntjening under ett år). For mere informasjon om støtteprogrammet, http://www.enova.no/

Emneord

enova miljø