Forsiden Nyheter En festdag for Trondheim Havn
28. juni 2018

En festdag for Trondheim Havn

I dag mottok Trondheim Havn gledelige tilbakemelding på vår søknader om støtte til etablering av landstrømanlegg fra Enova, sammen med 10 andre private og offentlige havner langs norskekysten.


- Vi er strålende fornøyd med å ha fått gjennomslag for alle våre søknader til Enova om støtte til våre landstrømprosjekter i Orkanger og i Trondheim med et tilskudd på totalt 23.9 millioner. Det viser hvor godt våre ansatte har jobbet med disse prosjektene og søknadene, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Støtten vil være med å gjøre at Trondheim Havn kan etablere landstrømanlegg på Pir I og Pir II i Trondheim samt på Kai 2 og kai 4 på Trondheim Havn Orkanger.

- I Trondheim Havn tar vi samfunns- og miljøansvaret meget alvorlig og ønsker å være en pådriver for en grønnere
skipsfart og havnevirksomhet sammen med Enova og rederinæringen som stadig blir grønnere, sier Kusslid


Illustrasjon: Enova

Stadig flere havner langs kysten kan la skip motta strøm fra land. I dag annonserte Enova støtte til 11 nye landstrømprosjekter i havner fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet utlyste samtidig en ny runde med støtte, men varsler også at dagens støtteordning nå skal evalueres.

 Det kom inn 13 søknader om støtte i denne utlysningsrunden, og 11 av disse prosjektene tildeles støtte. Søknader som tilfredsstiller programmets krav er prioritert etter hvor høyt tilskuddsbeløp det søkes om pr
kWh-potensial. Jo lavere brøk, jo høyere prioriteres søknaden.

 Les mer om støtteordningen og pressemeldingen fra Enova her.