Forsiden Nyheter En dynamo for utvikling og vekst
18. august 2015

En dynamo for utvikling og vekst

3362 årsverk er direkte tilknyttet havna i Orkanger, Verdal og Trondheim, men omfanget av havnevirksomheten er langt større.


En rykende fersk ringvirkningsanalyse som det danske analyseselskapet GEMBA Seafood Consulting har utført på oppdrag fra Trondheim Havn IKS, slår fast at havna har en betydelig rolle i samfunnsutviklingen lokalt. Analysen har særlig tatt for seg kommunene Orkdal, Verdal og Trondheim og det lokale næringslivet drar fordeler både direkte og indirekte av nærhet til havna.

Bare i 2014 omsatte virksomheter i direkte tilknytning til havna i de tre kommunene for over 13 mrd. kroner og sysselsatte over 3000 personer.  I tillegg kommer verdiene som skapes ved leveranser og tjenester til de havnerelaterte virksomhetene, skatteinntekter og økonomisk aktivitet som følge av sysselsettingen. Ser man både på direkte, indirekte og avledede skatteinntekter utgjorde dette i 2014 668 millioner kroner i de tre kommunene.

Samlingssted for verdiskaping


- Havneområder er et naturlig samlingssted for en rekke sammensatte aktiviteter og kompetanser, forklarer Kasper Teilmann i GEMBA Seafood Consulting.

Han har gjennomført tilsvarende analyser av en rekke havner i Skandinavia, og analysert forholdet mellom havn, by og land ved å se nærmere på sysselsetting, omsetning og verdivekst knyttet til havnerelatert virksomhet.  Han mener havna er et viktig knutepunkt for økonomisk aktivitet, vekst og utvikling – også utenfor havneområdene.

- Havna er et omdreiningspunkt for utviklingen av infrastruktur hvor forholdet mellom trafikk og byplanlegging blir sentralt. Ofte ser vi at havnas rolle undervurderes fordi man har lite kjennskap til havnas økonomiske innvirkning på samfunnet for øvrig, sier Teilmann.


Viktig å se sammenhengene


Trondheim Havn IKS administrerer 11 havneområder i regionen, og håndterte nær 4 000 000 tonn gods totalt i 2014.


Tallene fra ringvirkningsanalysen belyser sammenhengen mellom havnas aktivitet og verdiskaping i regionen, og uttrykker de sammenvevde forholdene i verdikjeden. Fra omsetningen til de største industribedriftene og
importørene som årlig laster og losser på havna, til privatpersoners kjøp av tjenester er veien kortere enn man skulle tro.

- Ringvirkningsanalysen viser at havna bidrar til nær 7000 arbeidsplasser totalt, enten direkte, indirekte eller avledet fra havnevirksomhet i de tre fokuskommunene Trondheim, Orkdal og Verdal. Samtidig omsetter de tilknyttede bedriftene for over 13 milliarder totalt. Det viser at sjøtransport og havneaktiviteter skaper verdier for regionen, sier Rolf Aarland, markeds- og logistikksjef ved Trondheim Havn.

Se ringvirkningsanalysen her.