Forsiden Nyheter Dokumenter konsekvensutredning Grønøra vest
20. april 2018

Dokumenter konsekvensutredning Grønøra vest

Dokumenter i forbindelse med oppfølging av høringsinnspill til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning tilknyttet Grønøra vest på Orkanger.Dokumenter i forbindelse med konsekvensutredning på Grønøra vest.


Vedlagt følger oppfølging av høringsinnspill til detaljreguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra vest med hensyn til tema miljø.

Lenkene fører til PDF-versjoner, som kan leses og lastes ned, og ligger også på Orkdal kommunes sider.


12093-02-AA-K-004 reguleringsbestemmelser rev.pdf

15-00163-128 MU 2017-N41 Regionhavn Orkanger - nye alternativer 247917_1_1.pdf

15-00163-131 Orkanger havn Naturmiljø 249031_1_1.pdf

15-00163-132 Notat nye alternativer Orkanger havn 249035_1_1.pdf

15-00163-135 Orkla - Gammelosen 250076_1_1.pdf

15-00163-137 12093-03-OO-N-001 Kompenserende tiltak rev C 250134_1_1.pdf

2018-03-26 Notat ift_Miljøfaglig_4 alternativer TH.pdf

Havneområde og industri på Grønøra vest, oppfølging av høringsinnspill til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.pdf

Helhetlig miljøplan.pdf

M-rap-001-Grønøra_rev_080318_gfl (2).pdf

Rapport anadrom fisk og ål Orkanger havn (2).pdf