Forsiden Nyheter Bygger ett av Norges største utskipningsanlegg for kalkstein
4. desember 2018

Bygger ett av Norges største utskipningsanlegg for kalkstein

Tromsdalen i Verdal rommer en av Europas største og reneste forekomster av kalkstein. Nå bygges utskipningsanlegget på Verdal Havn ut.


Det nye utskipningsanlegget er dimensjonert for skip opptil 220 meter eller 60.000 tonn. For å kunne ta i mot skip av denne størrelsen bygges det en ny havn på utsiden av dagens molo. Dette medfører at det er blitt nødvendig å redusere dagens molo og utvide innseilingen til Verdal havn.

- Forutsetningene for utbyggingen har hele tiden vært kundens behov. Samtidig har vi hatt et stort fokus på HMS helt fra prosjekteringens oppstart. Vi har fått anledning til å være med på å utvikle et sikkert, effektivt og rasjonelt anlegg basert på kundens behov. Dette vil igjen kunne bidra til et konkurransedyktig havnetilbud til brukerne, forteller prosjektleder Eskil Pedersen.

Norcem er Norges eneste produsent av sement til bygg- og anleggsindustrien, og har rettighetene til store deler av kalkforekomsten i Tromsdalen.

Verdalskalk har i lang tid vært operatør på egne og Norcems rettigheter i Tromsdalen.

Den nye «steinalderen»

Forbruket av mineralske ressurser øker både nasjonalt og internasjonalt. Kalkstein er en anvendelig bergart som inngår i en rekke verdikjeder, blant annet innen bygg- og anleggsbransjen som råmateriale for sementproduksjon, landbruket, avfallshåndtering, kjemisk og teknisk industri. Utviklingen av velferdssamfunnet og overgangen til et stadig mer høyteknologisk samfunn er en viktig driver for det økte forbruket av mineraler.

Gjennom selskapet Kalkkaia AS har Norcem og Verdalskalk inngått langsiktige avtaler om leie og drift av havneanlegget på Verdal.

- Vi har gjennom flere år sett en jevn stigning i etterspørselen etter kalk fra Tromsdalen. Forekomstens kvalitet er nok den viktigste årsaken til dette, men god kvalitetskontroll, god logistikk, høy leveransesikkerhet og konkurransedyktige priser er også forhold som spiller inn. Etablering av nytt utskipningsanlegg er et veldig viktig skritt i den langsiktige utviklingen av vår virksomhet, forteller Geir Olav Jensen, daglig leder i Verdalskalk.

Med nærmere 100 ansatte utgjør Verdalskalk og søsterselskapene Norfrakalk og Miljøkalk en relativt stor arbeidsplass i Verdal og Inderøy. 

- Basert på erfaringstall fra vår bransje, genererer hver arbeidsplass i virksomheten typisk 2-4 arbeidsplasser lokalt.  Hvert tonn kalkstein fra Tromsdalen genererer kjøp av varer og tjenester for til sammen 73 kr pr tonn. Dette er et betydelig bidrag til lokalt næringsliv, forteller Jensen.

Økende leveranser til sementproduksjon

Det nye utskipningsanlegget vil ha stor betydning for den langsiktige tilgangen til råstoff for sementproduksjon.

- Forbruket av sement ligger på et høyt nivå, i stor grad knyttet til flere store infrastrukturprosjekter sammen med stor byggeaktivitet generelt. Norcem mottar allerede i dag i størrelsesorden 400.000 tonn kalkstein årlig fra Tromsdalen. Dette nivået antas å holde seg de nærmeste årene, men vil være avhengig av hvordan råvaresituasjonen i Brevik blir framover. En viktig beslutning vil være å inngå avtale med vår transportør om å sette inn et nytt, dobbelt så stort skip i transporten av kalkstein fra Verdal til Brevik, forteller Per Brevik, direktør for alternativt brensel og bærekraft i Norcems morselskap, Heidelberg Cement.  

I tillegg til utbyggingen i Verdal, bygger Norcem et nytt mottaksanlegg for kalkstein i Brevik.