Forsiden Nyheter Budsjettlekkasje: Regjeringen gir 50 millioner til norske havner
3. oktober 2018

Budsjettlekkasje: Regjeringen gir 50 millioner til norske havner

Statsbudsjettet presenteres ikke før mandag 8.oktober, men allerede loves det millioner til norske havner. Målet er mer efffektiv og miljøvennlig sjøtransport.


I Samferdselsdepartementets budsjett for 2019 foreslås det en pott på 50 millioner kroner, øremerket til effektivisering og miljøtiltak i norske havner, melder Teknisk Ukeblad i dag.

Mer effektive havner skal bidra til at flere transportører velger å frakte gods sjøveien fremfor på vei. Dersom forslaget blir vedtatt, kan det bety at norske havner neste år kan søke via Kystverket om tilskudd til tre formål:
  • Havneinfrastruktur, som kaifront, fortøyningsplass, ramper, utfylling og automatiske fortøyningssystem
  • Tilgangsinfrastruktur fra vei til sjø
  • Mudring

Regjeringen vil ha mer gods på sjø

Det er i Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029 lagt opp til å bruke om lag 3,7 milliarder kroner på tiltak for å flytte gods fra vei til sjø. Det er tre gode grunner til å flytte gods fra vei til sjø, mener samferdselsminister Jon Georg Dale fra FrP.

– Punkt en: Det er den mest effektive måten å transportere mye og tungt gods på. Punkt to: Det er miljøvennlig. Punkt tre: Det flytter lastebiler vekk fra veiene, noe som gjør at man slipper å dobbeltinvestere, sier Dale til Teknisk Ukeblad.

Havnetiltaket på 50 millioner kommer i tillegg til andre ordninger som skal sikre grønn transport.

Lasteskipet Ireland går på naturgassen LNG - et viktig miljøtiltak for å sikre grønn sjøtransport. Her ved Norcems anlegg på Nyhavna i Trondheim.