Forsiden Nyheter Befaring på Orkanger
23. oktober 2017

Befaring på Orkanger

Trondheim Havn hadde i forrige uke befaring på Orkanger, der utvidelsen av havneområdet og anleggelse av ny flerbrukskai var temaet.


Befaringen på Orkanger ble gjort i forbindelse med arbeidet med utvidelse av havneområdet på Grønøra Øst, og anleggelse av ny kai på området.
 
Der fikk representanter fra Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen og Kystskogbruket – samt Allskog og Nortømmer – en runde rundt området, og en innføring i detaljene rundt det planlagte arbeidet. 


Befaring på Trondheim Havn, avdeling Orkanger. 

Teknisk sjef i Trondheim Havn, Geir-Ove Sumstad, ga en presentasjon med situasjonen i dag, og aktivitetene som allerede er på Grønøra Øst. Deretter la han frem tiltak for hvordan man kan bedre logistikken og forholdene på havna, og for å møte de utfordringene som dagens situasjon fører med seg. Få kaier, lite ledig areal og mange aktører gjør at en utvidelse kan gjøre det lettere å konsentrere aktiviteten på dedikerte områder, redusere kryssende trafikk og dermed bedre HMS-situasjonen. Som følge av bedre plassutnyttelse vil derfor den daglige driften effektiviseres.

 
Fra venstre: Bjørn Steinshaug, driftsleder, Trondheim Havn, avdeling Orkanger; Wollert Krohn Hansen, havnedirektør, Trondheim Havn; Torleif Tørum, Landbruksdirektoratet; Ole Hartvig Bakke, Allskog; Tove Kulseng, eiendomssjef Trondheim Havn; Geir-Ove Sumstad, teknisk sjef, Trondheim Havn; Sigbjørn Jenssen, Nortømmer; Sverre Husby, Fylkesmannen; Helge Kårstad, Kystskogbruket.

Ny flerbrukskai

Et nytt område på 15,5 dekar og en ny kai på 70 x 21,5 meter er noen av tiltakene som vil lette arbeidet for operatørene på havna, og tilrettelegge for en mer effektiv utnyttelse av havneområdet.  

Før befaringen var det også en gjennomgang av forarbeidet og grunn- og miljøundersøkelsene som må regnes med i det videre prosjektet.