Forsiden Nyheter Båtflytting fra Kanalen, hvor og når?
15. juli 2015

Båtflytting fra Kanalen, hvor og når?

For å kunne gjennomføre anleggsarbeidet i forbindelse med Renere havn i Kanalen, må til sammen ca 300 båter samt flytebrygger flyttes unna anleggsområdene i de ulike gjennomføringsfasene.


Logistikken for flytting av båter skjer i samarbeid med Kystlaget Trondhjem, Trondheim Båtforenign og Trondhjems Seilforening. Båteiere bes derfor ta kontakt med sin forening for nærmere informasjon om hvor og når de kan flytte båtene. I begynnelsen av august vil vi ha et planleggingsmøte med selvstendige båter i Kanalen.

Fase 1 , stabilisering av kanalvegger i Gryta

 • Planlagt oppstart 1.september, forventet avsluttet 8. november. 
 • Kanalveggene i Gryta skal stabiliseres med stålspunt, noe som vil skje med spuntkran på flåte 
 • Brygger i østre del av Gryta, må flyttes innen 28. august 2015.   
 • En flytebrygge plasseres på innsiden av moloen i Ytre basseng hvor båter kan overvintre.  
 • Kystlagets båter flytter fra Kanalen til egne utstikkere i Brattørbassenget helgen 22. til 23. august.

Hva betyr dette for båttrafikken i Gryta?

 • Båter med plass i Gryta Syd som har mottatt informasjon om midlertidig plass bes flyttet til ny båtplass i god tid før 15.august.
 • Båter med plass i Gryta Nord som har mottatt informasjon om midlertidig plass bes flyttet til ny båtplass i god tid før 22.august. 


Fase 2, mudring og tildekking av Vestre Kanalhavn og Ravnkloa

 • Planlagt oppstart 1. september, forventet avsluttet 16. november
 • Båter i Vestre Kanalhavn må flyttes i god tid innen 1. september
 • Båtforeningens båter flyttes til Grilstad Marina, som er innflyttingsklar allerede nå.
 • Seilforeningens båter har egne avtaler.
 • Flytebrygger i Vestre Kanalhavn flyttes til midtre del av Kanalen, nordre side. Private brygger må også flyttes fra anleggsområdet 
 • Fremkommelighet for båter med ordinær båtplass i midtre del av Kanalen (Gryta syd) vil i denne fasen være redusert på grunn av anleggsarbeidet.
 • Vår intensjon er å gjennomføre arbeidet i Kanalen slik at kommersiell båtferdsel skal få operere med minst mulig hinder fram til 1. oktober. Tildekking i Ravnkloa skal etter planen skje etter 5. oktober.
 

Hva betyr dette for båttrafikken i Vestre Kanalhavn?

Båter med plass på Vestre Kanalhavn bes flyttet til ny, midlertidig båtplass i god tid innen 1.september. Se vedlagte kart for ytterligere informasjon.

Fase 3, mudring og tildekking av midtre del av Kanalen

 • Planlagt oppstart 17. november, forventet avsluttet 11. januar 
 • Båtene i området må være ute før oppstart 
 • Flytebrygger i Vestre kanalhavn skal nå være reetablert 
 • Brygger i midtre del av Kanalen flyttes til nordre side av Vestre Kanalhavn. 

Fase 4, mudring og tildekking av Gryta

 • Planlagt oppstart 17. november, forventet avsluttet innen 30. mars 2016 
 • Gjenværende båter i Gryta må flyttes før oppstart 
 • Flytebrygger i Vestre Kanalhavn skal nå være reetablert

Øvrige båter i Gryta og østre del av Kanalhavna

Øvrige båter i Gryta og østre del av Kanalhavna (mellom Jernbanebrua og Ravnkloa) vil beholde sin båtplass fram til månedsskiftet oktober/november. Nærmere informasjon om flytting og tilbud om midlertidig båtplass vil sendes ut i september.

Er du forhindret fra å flytte båten på egen hånd, kan Trondheim Boatman tilby bistand til dette, se tilbud her.

De angitte fristene er satt for å ha tilstrekkelig tid til å demontere og frakte brygger til nye båtplasser. Vi ber om forståelse for det nødvendige miljøarbeidet som Renere havn iverksetter, og beklager de ulemper dette medfører for den enkelte båteier. Til gjengjeld vil vi få et renere havneområde og en bedre småbåthavn.


Kystlagets båter skal overvintre i Brattørbassenget. Båtene deres flytter helgen 22. og 23. august. 

Emneord

renere havn