Forsiden Nyheter Åpnet Felleskjøpets nye gjødselterminal
7. februar 2018

Åpnet Felleskjøpets nye gjødselterminal

Tirsdag denne uken ble det nye anlegget offisielt åpnet ved kaien på Verdal. Det sikrer en effektiv og formålstjenlig drift, som skal betjene hele landbruket i Midt-Norge med gjødsel og ensileringsmidler. Godt samarbeid mellom flere aktører gjorde det hele mulig.Ny gjødselterminal Verdal

Felleskjøpet har flyttet sin gjødselterminal på Verdal og investert i nytt anlegg nærmere kai. 
Driften er modernisert og effektivisert. 
Sonderingene rundt flyttingen fra det gamle anlegget startet allerede i 2010 mellom Felleskjøpet, Trondheim Havn og Franzefoss Minerals.
Felleskjøpet og Franzefoss startet allerede i 2010 sonderinger med Trondheim Havn med tanke på å flytte sin virksomhet på Verdal. Etter å ha fått festet nytt tomteareal fra Trondheim Havn på nordsiden av havnebassenget, kom arbeidet
i gang og ble sluttført i fjor.


Offisiell åpning: Driftsleder Rune Saur i Felleskjøpet til forsamlingen under
åpningen av det nye terminalanlegget. FOTO: Tor Ole Ree

 
- Felleskjøpet har hatt behov for nødvendig fornying og oppgradering av sin gjødselterminal, og Franzefoss har hatt behov for større tomt for å utvikle Nord-Europas største kalkforekomst, sa konsernsjef i Felleskjøpet, John Arne Ulvan om bakgrunnen for flyttingen.


Befaringen ble sluttført i fjor. På bildet er avdelingsleder Trondheim Havn Verdal, og driftsleder Rune Saur i Felleskjøpet.

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen var på plass under den offisielle åpningen, og gratulerte Felleskjøpet med det nye anlegget.

Han var fornøyd med samarbeidet som ligger bak prosjektet, og pekte på at Franzefoss, Kværner, Verdal kommune, Felleskjøpet Agri og Trondheim Havn alle har bidratt til industriell utvikling i Verdal med dette. Flyttingen på snaut 500 meter sikrer Franzefoss tilstrekkelig areal for sin virksomhet, mens Felleskjøpet får et terminalbygg som er tilpasset dem.

- Fra den første formelle tilnærming til planene skjedde for 5-6 år siden, så har den videre prosessen vært helt i tråd med det vi ønsker å stå for, nemlig i en rolle som tilrettelegger, som skal være med å skape forutsetninger for vekst og konkurransekraft hos våre kunder, sa Krohn-Hansen.


Mange var på plass for å gratulerer med dagen, og det nye anlegget. FOTO: Tor Ole Ree

Havnedirektøren sa også at Trondheim Havn Verdal har sikret langsiktig havnevirksomhet med dette, som naturligvis resulterer i inntekter, men at det samtidig er en ytterligere bonus med en opprydning i gamle avtaler og bruksretter i området. 

- Det har i seg selv en egenverdi, og endelig har Trondheim Havn Verdal gjennom overtakelse av utrustningskaia økt sin kaikapasitet, sa han under åpningen, og avsluttet med å gratulere med det nye anlegget.

- I dag er det først og fremst Felleskjøpet Agris dag. Trondheim Havn ønsker lykke til med driften, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.Vi har tidligere skrevet om det nye anlegget, og hvordan det gjør den daglige driften sikrere og mer effektiv på havna i Verdal. Det kan du lese her.