Forsiden Nyheter Anleggsstart i Nyhavna
23. mars 2015

Anleggsstart i Nyhavna

Mandag 23. mars starter anleggsarbeidet i prosjekt Renere havn. Det første som skjer er forberedende arbeid til byggingen av strandkantdeponiet.


I forberedelsene til byggingen av strandkantdeponiet, skal det settes ned en ny spunt langs Kullkranpiren i Nyhavna. Å sette ned spunt innebærer å slå ned stålvegger i bakken.  Spunten fungerer som en bakvegg i strandkantdeponiet.

Spunten sørger for at de forurensede massene som skal i deponiet, holder seg på plass og ikke forsvinner inn under kaia. I tillegg til spunten monteres en filterduk som hindrer utlekking av miljøgifter.  Mens spuntarbeidet pågår blir det noe støy i nærområdet. Lyden kan beskrives som en gnissende, metallisk lyd, omtrent som fra en sirkelsag. Spuntingen vil foregå på hverdager mellom klokken 07.00 og 19.00 frem til midten av april.

I uke 13 vil entreprenøren begynne å mudre i Nyhavna. De første muddermassene som blir tatt opp vil inngå i selve konstruksjonen til strandkantdeponiet. Ved å fylle masser i såkalte geobags, oppnår man stabilitet i deponiet samtidig som man får utnyttet de forurensede massene på en sikker måte.

Ferdsel i Nyhavna

På grunn av anleggsarbeidet vil det bli redusert tilgjengelighet for båter og skip i Nyhavnas havnebasseng fra anleggsstart og frem til april 2016. Mellom Kullkranpiren og Ladehammerkaia blir det montert opp en siltgardin som hindrer spredning av forurensede masser mens anleggsarbeidet pågår.

Se mer om hva som skal gjøres i forbindelse med bygging av strandkantdeponiet her.


Slik kan strandkantdeponiet i Nyhavna bli seende ut. Foto: Richard Sagen  llustrasjon: Multiconsult

Emneord

renere havn