Forsiden Nyheter 300 fisk under lupen
30. mars 2010

300 fisk under lupen

Gjennom prosjektet Renere havn, som skal kartlegge forurensingen i havnebassenget med en påfølgende tiltaksplan, samler en trondhjemsfisker nå inn fisk fra til sammen sju stasjoner i havna. I alt 300 fisk skal over påske sendes til laboratorium for analyser.


Torsk
Torsk som er fanget i Høvringen. Disse skal undersøkes for miljøgifter.
Trondheim kommune og Trondheim Havn har gjennom prosjektet Renere havn fått støtte fra Klima- og forurensningsdirektoratet (tidl. SFT) til å ta nødvendige prøver av bunnmasser, blåskjell, tang og fisk i havnebassenget. Prøvene skal analyseres for å kartlegge forurensingen i havnebassenget, Kartleggingen danner grunnlag for en tiltaksplan som skal komme i løpet av 2010.

Prøvetakingen skal bidra til en klassifisering av miljøtilstanden i havnebassenget. Samtidig skal det gjøres en ny vurdering av kostholdsråd.

Både fisk, blåskjell og grisetang samles inn for prøver. Det er allerede samlet inn blåskjell fra 4 stasjoner i Trondheim havn og 3 stasjoner i Hommelvik, og grisetang er samlet inn fra 6 stasjoner i havnebassenget, samt fra en referansestasjon ved Folafoten.

Fisk skal samles inn fra 7 stasjoner i havnebassenget og fra nevnte referansestasjon. Innsamlingen har den 76-årige trondhjemsfiskeren Halvor Olsen tatt på seg, etter oppdrag fra Det Norske Veritas som koordinerer innsamlingen.

Olsen leverer til vanlig sjømat til Ravnkloa, og er raskt ute med å poengtere at han skiller klart mellom fisken som går til laboratoriet og den som ender opp på matfatet:

–Jeg har for eksempel hentet fisk helt inne ved land i nærheten av det gamle kloakkutløpet i Ilsvika. Naboer som har sett «Berg-Lill» fiske der inne skal ikke uroe seg over om fisken derfra selges på Ravnkloa. Denne fisken går til forskning.

Analysene i laboratorium starter over påske.

Kontaktperson for miljøprosjektet Renere havn er prosjektleder Silje Salomonsen i Trondheim kommune.

Halvor Olsen
Halvor Olsen ute på fiske.
Flyndre
Halvor Olsen viser frem fersk flyndre, fanget ved Høvringen.
Berg-Lill
Olsens fiskeskøyte «Berg-Lill».

Se også

Renere havn