Forsiden Nyheter - Må jobbe sammen
19. november 2017

- Må jobbe sammen

Trondheim Havn inviterte til et møte med brukerne av havna på Verdal, der avdelingslederen snakket om hva de ønsket å bli målt på av dem som har daglig tilhold og drift på området. Det ble også snakket om hva som ellers rører seg på havna, med store prosjekter som er både gjennomført og igangsatt.


- Dette er det vi ønsker å måles på av dere, fortalte avdelingsleder i Trondheim Havn avdeling Verdal, Odd Martin Holmsberg, og viste til de verdiene han ønsker å nå frem med til brukerne av havna på Verdal.


Avdelingsleder Odd Martin Holmsberg ønsker å være tilgjengelig og fleksibel i samarbeidet med aktørene på havna. 

- Vi ønsker å være fleksible, løsningsorienterte og serviceinnstilte 24 timer i døgnet. Vi skal planlegge og utvikle infrastrukturløsninger sammen med dere. Dette jobber vi mye med, og ønsker å få til på en god måte. Når vi utvikler nytt kalkanlegg er det selvfølgelig i tett samarbeid med brukerne, Verdalskalk og Norcem. Når Felleskjøpet relokaliserte, ønsket vi å samarbeide på best mulig måte, og finne gode løsninger sammen, og som ikke skaper problemer og hindringer for den driften som utføres. 


Driftsleder i Felleskjøpet Verdal, Rune Saur, presenterte det nye anlegget, som er sikrere i bruk og strukturert spesielt etter deres daglige drift.
Må jobbe sammen

Driftsleder Rune Saur i Felleskjøpet hadde et innlegg om den nye gjødselterminalen som det nylig har vært sluttbefaring på, og som er operativ og i daglig drift. Godt samarbeid mellom aktørene på havna og Trondheim Havn er nødvendig i slike store prosesser, og Holmsberg snakket om viktigheten av å jobbe sammen med næringsliv og kommunen.

- Vi prøver å ha enkle og greie rutiner på infrastruktur. Deretter skal vi sørge for at den infrastrukturen vi leier ut har den kapasiteten dere ønsker. 

 - Vi ønsker å jobbe tett sammen med dere og kommunene og andre interessenter for å sikre den forutsigbarheten dere trenger for å utøve deres virksomhet. 

Også på Steinkjer har aktiviteten vært stor i løpet av året, der det også er lagt planer blant annet for mudring i elva.


Brukerne av havna på Verdal: Etter et kort møte mellom Trondheim Havn og de som har har sin daglige drift på området, gikk man videre til en hyggelig lunsj for å runde av året.

- På Steinkjer har vi montert fenderverk på kai, og fått utført design på katodisk beskyttelse av Sørsikaia, som vi kommer til å ta neste år, sa Holmsberg, som også la til at det er lagt seg opp en ganske stor sandbanke i Steinkjer-elva, som det er gjort analyser og planer for etter hvert å få fjernet.