Forsiden Nyheter - Fremtiden vil bli enkel, men komplisert
26. oktober 2017

- Fremtiden vil bli enkel, men komplisert

Transport & logistikk-fagmessen ble avholdt også i år. Dag en møttes direktørene fra Schenker, PostNord, DHL og Posten Norge for å snakke om fremtiden, fra et transportørperspektiv. Trondheim Havn var på plass og hørte hvilke tanker de gjør seg om fremtiden, og hva man kan gjøre for å unngå den berømmelige «Kodak-fellen».


- Dette er en fremtidsrettet konferanse, sa NHOLT-direktør Are Kjensli da han åpnet årets Transport & logistikk-fagmesse. Og det var fremtiden som var tema da toppsjefer fra Schenker AS, Michael Holmstrøm, Robin Olsen, administrerende direktør i PostNord AS, Terje Aarbog, administerende direktør i DHL Express Norway AS og Tore K. Nilsen, konserndirektør i logistikkdivisjonen i Posten Norge, møttes for å belyse noen av de utfordringene og mulighetene som står foran transportørene.


Fremtidens transport & logistikknæring: Michael Holmstrøm fra DB Schenker, Terje Aarbog fra DHL, Tore K. Nilsen fra Posten og Robin Olsen fra PostNord møttes til diskusjon om fremtidens logistikk. FOTO: Norsk Industri

Digitalisering og politisk styrte endringer var for PostNord de to viktigste underliggende trendene. Kundene tar mer eierskap til forsendelsene sine, noe som fremtvinger behovet for å tilby gode, kunderettede digitale plattformer. 

Sjekker hver forsendelse 30 ganger

Ved å måle bruken av «track & trace» har en funnet at forbrukere i aldersgruppen 15 til 25 år i snitt sjekker status 30 ganger for sin forsendelse. De digitale plattformene, var det enighet om, må gjenspeile og reflektere det økte behovet for å møte kundenes krav. Posten Norge tilla at fremtiden vil bli «enkel, men komplisert», som et bilde på de underliggende og komplekse løsningene, som for forbrukerne skal fremstå enkle og intuitive.

DHL, som har et verdensomspennende nettverk med sin flyfrakt, er bygget opp rundt tre hovedhuber og betjener kunder gjennom 50 000 servicepunkter. De neste årene, ifølge dem, vil gå fra politisk til industrielt drevet utvikling. I tillegg til digitalisering av brukertjenester, mener de at e-handel er helt sentral i utviklingen, og dessuten en gave til deres bransje. Dette vil påvirke systemene for utleveringsstasjoner, som blir langt mer enn pakker i butikk. 

Nye muligheter med delingsøkonomi

Ifølge DB Schenker er det tre teknologier som vil være sentrale i utviklingen: Solenergi, 3d-printing, samt kunstig intelligens og robotisering. I tillegg til dette, bringer de inn delingsøkonomi som en av de potensielle endringsdriverne i logistikkbransjen. Eksempelet med «Drive 4 Schenker», en internettbasert løsning der transportører tar oppdrag fra Schenker, viser noen av mulighetene. Dette betyr nye partnerskap, og at utleveringspunkter like gjerne kan være bakere, borettslag og butikker. 

Under paneldebatten som fulgte innledningene til direktørene i de fire transportørselskapene, var det enighet om å unngå å havne i «Kodak»-fellen; tviholde på det som en gang utgjorde selskapets identitet så lenge at konkurrentene, som fortsetter å utvikle og se fremover, etter hvert tar steget foran. 

Blir mer utålmodige

Hva så med deling av data og åpenhet om informasjon innad i bransjen? Som banknæringens løsning med kodebrikker som kan brukes på tvers av banker, kan det også skje en glidning og en trinnvis endring i logistikken. IT-selskapene vil, med den økende digitaliseringen av tjenester, komme inn den samme døren og utfordre logistikkbransjen.

Direktørene fra de fire store transportørene konkluderte dermed med at forbrukerne er utålmodige, og vil få enda dårligere tid fremover. Kravene de stiller skal møtes med robotiserte godsterminaler og digitale løsninger som effektiviserer og forenkler brukeropplevelsen.Transport & logistikk-fagmessen ble avholdt 23. og 24. oktober, for 59. gang.

800 deltakere hadde to dager med foredrag og faglig påfyll, der det også var stands og andre aktiviteter knyttet til det som rører seg i dag og fremover for transport- og logistikkbransjen.