Næringsliv

Sist oppdatert 06.09.2018


Det ligger flere store bedrifter i Orkdal kommune, og mange er helt avhengige av nærhet til havnen. Dominerende varestrømmer på Orkanger som går sjøveien er tømmer, containere, rør og andre industrivarer.

I 2015 utførte GEMBA Seafood AS en ringvirkningsanalyse for Trondheim Havn. Denne analysen så på næringsstrukturen ved de største havneområdene i Trondheim Havn IKS og ringvirkningene av havnas beliggenhet. Tallene fra ringvirkningsanalysen belyser sammenhengen mellom havnas aktivitet og verdiskaping i regionen, og uttrykker de sammenvevde forholdene i verdikjeden. Fra omsetningen til de største industribedriftene og
importørene som årlig laster og losser på havna, til privatpersoners kjøp av tjenester er veien kortere enn man skulle tro.

I følge rapporten, er mer enn 1000 årsverk direkte, indirekte eller avledet av havnevirksomheten på Orkanger. Les hele rapporten her.