Muruvik Havn

Sist oppdatert 22.07.2016
Muruvik Havn i Malvik har god tilknytning til vei, jernbane og havn og er sentralt plassert i Trondheimsregionen. Havna er tilrettelagt for bulkgods og har stor kapasitet på interne transportbånd og lagerbinger. I tillegg tilbyr havna kran med god kapasitet for bulklasting, containerkran og trucker.

Anløpsmelding


Båtankomst meldes inn til Trondheim Havn ved hjelp av skjemaene Skipsanløp eller ISPS-anløp.

Se nyheter om Muruvik Havn her.
Se bilder fra havneområdet i Muruvik her.

Muruvik havn
Muruvik havn (Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn)