Miljø

Sist oppdatert 06.09.2018
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og bare siden 1990 har utslipp fra transport økt med 25 %. Denne utviklingen henger sammen med økonomisk vekst, befolkningsutvikling og større behov for person- og godstransport.

Selv om veitrafikken står for mer enn halvparten av utslippene, har også sjøtransporten et ansvar for å redusere klimagassutslipp. Trondheim Havn jobber aktivt for å bidra til utvikling av mer energieffektiv og miljøvennlig sjøtransport, gjennom:
Se i tillegg alle våre miljørelaterte nyheter.