Havneanlegg i Levanger

Sist oppdatert 22.07.2016

Fiborgtangen

Eksisterende kaianlegg med 400 m total lengde har stor ledig kapasitet. Dybden ved kaifront er minimum 10 meter, opp til 12 meter.  Kaiområdet er inngjerdet etter kravene i ISPS-reglementet, med manuell og automatisert kontroll av innpasseringspunkt.

Fiborgtangen er direkte tilknyttet jernbanenettet gjennom eget sidespor fra Skogn stasjon, og har også god tilknytning til Europavei 6. I samarbeid med Proneo og Norske Skog Skogn gjennomfører vi nå en mulighetsstudie som vurderer mulighetene for økt aktivitet over Fiborgtangen. Se mer om mulighetsstudien her.

Norske Skog Fiborgtangen
Norske Skog på Fiborgtangen (Foto: Norske Skog)

Levanger


Trondheim Havn Levanger
Trondheim Havn Levanger.