Kaier

Sist oppdatert 22.07.2016
Kai ID Kainavn/sted

Lengde (m)

Dybde (m) B (t) A (t) V S K
1
NORDHAMMARVIK KAI 1
70
10
4
10
x
   

B (t) = Bæreevne i tonn pr. m2
A (t) = Akseltrykk i tonn
V = Fylling av vann
S = Kan levere strøm
K = Tilgjengelig for kraner