Kaier

Sist oppdatert 19.08.2016
Kai ID Kainavn/sted

Lengde (m)

Dybde (m) B (t) A (t) V S K
1
SPILLUM NORD
65
13 4
21
 x
 x  x
2 SPILLUM SØR
45 10  4 21
 x x x
3
KISKAIA
56
8 3 26
x
4 JERNBANEKAIA
106 5,20 - 7,3  4 8
  x x
5
EKSPEDISJONSKAIA/DAMPSKIPSKAIA
155
4,30-13,8 6
10-13 x x
x
B (t) = Bæreevne i tonn pr. m2
A (t) = Akseltrykk i tonn
V = Fylling av vann
S = Kan levere strøm
K = Tilgjengelig for kraner