Kaier Steinkjer

Sørsikaia
330 meter lang
7 meter dybde
Vi tilbyr vann herBogakaia
65 meter lang
6 meter dybde

Tankkaia*
15 meter lang
7 meter dybde

*Bogakaia og Tankkaia henger sammen og utgjør totalt 80 meter.