Forsiden Havna Skjema ISPS ID-kort

ISPS ID-kort

All trafikk og adgang til ISPS-havneterminalene blir regulert og kontrollert. Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på terminalen eller om bord på skipet. For å søke om id-kort kan du benytte dette skjemaet.

Vi må dessverre være meget restriktive til hvem som får tilgang til ISPS-terminalene.

Opplysninger om søkende bedrift

Navn/firma
Ansvarlig
Adresse
Tlf
Fax
E-post  
Virkomshets-område


Navn på søkere

Navn 1
Tittel
Fødselsnr Tlf priv Mobil
Navn 2
Tittel
Fødselsnr Tlf priv Mobil
Navn 3
Tittel
Fødselsnr Tlf priv Mobil
Navn 4
Tittel
Fødselsnr Tlf priv Mobil


Område det søkes tilgang til


Kai nr Kai nr Kai nr Kai nr Kai nr


Kommentarer fra søkende bedrift