Introduksjon

Sist oppdatert 07.09.2017
I leietakermappen for Trondheim Havn IKS har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for.

Her finner du blant annet informasjon om brannvern, internkontroll, retningslinjer for skilting, tips vedrørende renhold og vedlikehold av gulv.

Vi har samlet alle skjemaer som du kan ha bruk for på en egen side.

For spørsmål eller klager, vennligst send en e-post til firmapost@trondheimhavn.no.

Brukerveiledning


For å opprettholde en god estetisk, teknisk og driftsmessig kvalitet på våre eiendommer har vi utarbeidet regler og retningslinjer for hvordan eiendommene våre skal benyttes.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med eiendomsavdeling på telefon 73 99 17 00 (sentralbord).

Tjenester


Trondheim Havn yter disse tjenestene på våre fleste eiendommer:
 • Periodisk tilsyn med eiendommen
 • Kontroll og drift av felles tekniske anlegg
 • Kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer
 • Brøyting og snørydding av havnas infrastruktur og fellesareal
 • Tilsyn av grøntanlegg
I tillegg til vaktmestertjenester, administrerer vanligvis Trondheim Havn følgende fellesytelser for leietakerne i bygget:
 • Strømforsyning
 • Service på tekniske anlegg og bygg
I tillegg kan spesielle ytelser til den enkelte leietaker avtales, som f.eks. snørydding av eksklusivt uteareal. Uteareal leies på egen avtale.

Tilleggstjenester


Trondheim Havn har forhandlet frem konkurransedyktige vilkår for våre leietakere på følgende tjenester:
 • Renhold
 • Plantestell
 • Tjenester innen elektro, data og telefoni
 • Tjenester innen VVS. (Rørleggere – ventilasjon)
 • Levering av bredbåndstjenester
Kontakt vår driftsavdeling på telefon 73 99 17 00.

Øyeblikkelig hjelp


Kontakt oss ved nødsituasjoner.

Kontortid kl. 08.00–15:30, telefon 73 99 17 00
Utenfor kontortid: Kontakt havnevakta på telefon 911 12 600.