Hurtigrutekaiene i Trondheim

Sist oppdatert 23.04.2018
I Trondheim møtes nordgående og sydgående hurtigrute. De ligger daglig henholdsvis ved kai 1 og kai 2 på Pir I på Brattøra:

Kart anløpssted Hurtigruten
Kart over Hurtigruten sine anløpssteder i Trondheim havn.

Normale anløpstider


Kai Sommer
15.4.–14.9.
Vinter
15.9.–14.4.
 
Nordgående
1 08:15–12:00
06:00–12:00  
Sydgående 2 06:30–10:00 06:30–10:00  

Se for øvrig Hurtigrutens oppdaterte seilingsmønstre og avviksmeldinger.

Hurtigrutas plassering i Trondheim havn
Hurtigrutenes plassering i Trondheim, her midt i bildet.