Forsiden Havna Havnevakta

Havnevakta

Sist oppdatert 28.09.2012

06:00–22:00

(Helg 06:00-15:15)


911 12 600

havnevakt@trondheim.havn.no

VHF 14/16


Havnevakt
Havneinspektør Ingvar på vakt. (Foto: Åge Hojem)
Havneinspektørene på vakta har oversikt over det som til enhver tid foregår på havna. Havnevakta har ansvar for anvisning av kaiplass ved de offentlige kaiene og registrering av fartøyer ved de private kaiene.

Havnevakta kan også være behjelpelig med strømtilkobling og leveranse av ferskvann, og formidler oppdrag som fortøyning, taubåter, avfallscontainere, mottak av oljeavfall/spillolje og levering av bunkers. Vakthavende havneinspektør er også til stede ved nødsituasjoner, og havnevakta kan fungere som kommandosentral for politi ved større hendelser i havneområdet.

Utenfor åpningstid


Havnevakta er bemannet innenfor tidsrommene spesifisert øverst på denne siden. Utover dette har vi bakvakt på samme telefonnummer, men dette benyttes kun ved nødstilfelle eller ved ekstraordinære tilfeller.

For fortøyning utenfor havnevaktas åpningstider, må agenter ta kontakt direkte med fortøyningsselskapet Trondheim Boatman (tlf. 938 56 452).